Nezaradené


Arogancia či nevedomosť ?

Odpoveď Ministerstva kultúry SR na žiadosť Spoločnosti Prometheus o sprístupnenie informácií. Kancelária Spoločnosti Prometheus dňa 29.3.2017 na základe rozhodnutia predsedníctva spoločnosti požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky…Stanovy

S T A N O V Y Občianskeho združenia stúpencov slobodného myslenia na Slovensku Pod Banošom 14, 974 11 Banská Bystrica   Článok I Základné ustanovenia Názov občianskeho…


Ľudové múdrosti

Karel Dolejší: „…příkladní katoličtí kněží poctivě dodržující celibát (pokud nejde o jedince věkem již značně sešlé) se vyskytují zhruba stejně často, jako neposkvrněné početí — tedy přibližně jednou…


Citáty

„…ak dospejem k nejakej skutočnosti cestou náboženského poznávania, ale veda to vyvráti, mal by som zvážiť svoje postoje, lebo sa zrejme mýlim.“ P. Srpoň Zástupca bahájskeho spoločenstva na Slovensku…


Humor

Pozrite si tiež archív vtipov 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 a 2004 S humorom do nového týždňa 33 / 2011 Hovorí kňaz kňazovi: — Počuj, nemôžem…


Linky

Mladí humanisti, Klub mladých Klub občianského združenia Spoločnosti Prometheus Zošity humanistov Proti vojnám, Proti náboženstvám, Proti kapitalizmu Klub Prometheus Pezinok združenie svetských humanistov Adam Roman Polemika…