Podporte naše aktivity 2 percentami z daní!

Milí priatelia,

každoročne v marci a apríli je možnosť poukázať 2 alebo 3 (v prípade dobrovoľníckej činnosti) percentá na podporu činnosti neziskových organizácií. Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov je jediná organizácia na Slovensku, ktorá dlhodobo už 28 rokov obhajuje záujmy sekulárnych občanov ateistov, humanistov, etikov, agnostikov, skeptikov, sekularitistov, deistov a pod. – jednoducho občanov s nenáboženským náhľadom na svet. Sme akceptovanou organizáciou, ktorá je ako jediná zo Slovenska plnoprávnym členom medzinárodných humanistických organizácií – Európskej humanistickej federácie (EHF) a Medzinárodnej humanistickej a etickej únie (IHEU), ktoré reprezentujú a obhajujú záujmy sekulárnych občanov na európskych a celosvetových fórach.

Naša organizácia žije len a len z vlastných členských príspevkov, poukázaných 2 % z daní a darov. Napriek našej snahe, písaní grantov, prihlasovaní sa do výziev nás na Slovensku nepodporil štát za celých 18 rokov. Preto fungujeme len z toho, čo dokážeme získať z uvedených zdrojov a čo dokážeme získať sponzorsky darom. Štruktúra príjmov našej organizácie za posledných päť rokov je nasledovná:

Ako ukazuje uvedený graf, príjmy z 2 percent z daní sú rozhodujúcimi pre naše pôsobenie. V uplynulých piatich rokoch tvoria naše príjmy v rozsahu 42-62 %. V roku 2017 bola štruktúra príjmov našej organizácie nasledovná:

Len vďaka našim príjmom – a najmä príjmom 2 percent z daní môžeme realizovať naše aktivity: prevádzku webu, monitorovanie situácie sekulárnych občanov na Slovensku, každoročnú organizáciu celoslovenských Dní humanistov a odovzdávanie Cien humanistov, poskytovanie právnej pomoci pri riešení problémov sekulárnych občanov, vydávanie časopisu Prometheus, informovanie verejnosti o potrebe odluky cirkvi od štátu, spolupracovať s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí.

Podporte naše aktivity a poukážte 2 % z daní pre činnosť Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov

  • v prípade právnických osôb do 02.4.2018
  • v prípade zamestnancov do 30.4.2018

Podľa usmernenia daňového úradu Potvrdenie o zaplatení daní a poukázaní 2 % z daní sa môžu poukázať výlučne na určenom štruktúrovanom tlačive, kde je potrebné uviesť o prijímateľovi požadované údaje:

 

Pre kontrolu poukázania 2 % z daní je potrebné na tlačive o poukázaní podielu zaplatenej dane zaškrtnúť voľbu: súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods 8 zákona. Viď. červený krúžok! Obe tlačivá podajte na daňovom úrade a nechajte si potvrdiť kópiu o poukázaní 2 % z daní.

Tu si môžete stiahnuť editovateľné tlačivá vo formáte PdF, ktoré môžete vyplniť v kadom programe, ktorý číta tento formát, napr. Acrobat Reader :
Potvrdenie o zaplatení dane.
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z daní.

Ďakujeme za Vašu podporu!
Roman Hradecký,
predseda Spoločnosti Prometheus