Pozdrav na prahu nového roka

Tešíme sa na stretnutia s Vami i v tomto novom roku 2018