Kubiš Ladislav – životopis

Ladislav Kubiš sa narodil dňa 20. júla 1914 vo Zvolene ako syn veterinára Mikuláša Kubiša I. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania.

Po maturite na zvolenskom reformnom reálnom gymnáziu sa 4. 10. 1934 s imatrikulačným číslom 1864 zapísal na VŠV v Brne, kde 11. 10. 1939 dosiahol veterinárny diplom. Keďže 17. 11. 1939 bola brnianska VŠV zatvorená – rovnako ako všetky české vysoké školy v Nemcami obsadenom Protektoráte Čechy a Morava – stratil veterinár Ladislav Kubiš možnosť promócie na tejto škole. Ako Slovákovi sa mu však otvorila možnosť dosiahnuť doktorát na VŠV vo Viedni; využil ju a po obhájení dizertačnej práce Beitrag zur Epidemiologie des Schweinerotlafbacillus nach peroraler Infektion der Tauben (Príspevok k epidemiológii bacila červienky ošípaných perorálnou infekciou holubov) bol 31. 10. 1941 promovaný na doktora veterinárnej medicíny.

Pôsobil v Modrom Kameni a v Štúrove, ale ako všetci Kubišovci koniec života strávil vo Zvolene, resp. v jeho blízkosti – pracoval na obvode Sliač.

Umrel náhle a predčasne 6. 12. 1969 vo Zvolene na infarkt. Mal dve dcéry a jedného syna. Jeho manželka bola krstnou mamou MVDr. Petra Kubiša.

Pozri tab. 5 a tab. 18.

Be the first to comment on "Kubiš Ladislav – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*