Hordy mladých ľudí

Jared Diamond

V modernom svete sa opakujú starodávne problémy Mayov, Anasaziov a Paskuánov. Presne tak, ako v minulosti, aj dnes sa nachádzajú štáty, postihnuté environmentálnym stresom či preľudnením, niekedy obidvomi, v nebezpečenstve, že ich postihne politický stres a ich vlády budú povalené.

Keď si ľudia zúfajú, sú podvyživení a bez nádeje, obviňujú svoje vlády zo zodpovednosti alebo neschopnosti rozriešiť ich problémy. Zo všetkých síl sa pokúšajú emigrovať. Bijú sa medzi sebou o pôdu. Zabíjajú sa. Začínajú občianske vojny. Myslia si, že už nemôžu nič stratiť a tak sa stávajú teroristami, či podporujú alebo len trpia terorizmus. Výsledkom takýchto priehľadných vzťahov sú genocídy, ako sme ich videli v Bangladéši, v Burundi, v Indonézii a v Rwande; občianske vojny a revolúcie, ako vo väčšine uvedených štátov; volanie po vyslaní vojsk z rozvinutých štátov do Afganistanu, na Haiti, do Indonézie, Iraku, na Filipíny, do Rwandy, na Šalamúnove ostrovy a do Somálska; zrútenie vlád ako v Somálsku a na Šalamúnových ostrovoch; generalizovaná chudoba a bieda ako vo všetkých uvedených štátoch. Preto sa ukazujú byť najlepšími ukazovateľmi „zlyhania moderných štátov“ – napr. revolúcií, násilných zmien vlády, zrútenia štátnej moci, genocídy – opatrenia proti environmentálnemu a demografickému tlaku, vysoká detská úmrtnosť, rýchly rast počtu obyvateľstva, vysoké percento veľkých mladíkov či mladých dospelých v populácii, no predovšetkým hordy mladých ľudí bez vyhliadky na zamestnanie a zrelých za regrútov pre milície.

Prameň: Jared Diamond, Zrútenie. Ako spoločnosti rozhodnú samy o svojom zániku alebo prežití. (Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou leur survie.),  Gallimard, Paris, s. 516.  –  R. Š.

Be the first to comment on "Hordy mladých ľudí"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*