Podporte dvoma percentami Spoločnosť Prometheus aj v roku 2016

Podporte dvoma percentami Spoločnosť Prometheus aj v roku 2016


Vážení členovia, ctení sympatizanti, milí návštevníci našej internetovej stránky

Týmto Vás chceme poprosiť o poukázanie DVOCH PERCENT z Vašich daní pre Spoločnosť PROMETHEUS.

Ak sa rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní v prospech Spoločnosti PROMETHEUS, jedinej organizácie na Slovensku, ktorá principiálne chráni záujmy občanov bez náboženského vyznania, použite na vyplnenie Vášho vyhlásenia nasledovné údaje:

vzor.jpg, 17 kB

Postup pre zamestnancov je jednoduchý, nasledujúce riadky vám pri tom pomôžu:


Prvý bod je rutinnou záležitosťou mzdovej učtárne a druhý s ním úzko súvisí.

Na Vás ostávajú iba body 3 a 4, ktoré nepredstavujú žiadny problém.

  1. Ak nepodávate daňové priznanie tak ste do 15. februára 2016 mali písomne požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov. Prípadne to Váš zamestnávateľ vykonal automaticky.
  2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, v ktorom okrem výšky ročnej dane uvedie, že nemáte nedoplatok na tejto dani.
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech Spoločnosti PROMETHEUS. Formulár si stiahnite do počítača. Je vo formáte pdf (editovateľný). Údaje našej organizácie sú tam už vyplnené (II. oddiel – údaje o prijímateľovi). Otvorte si ho v programe Adobe Reader (bezplatný program na prácu s formátom pdf), Vyplňte zostávajúce prázdne políčka, uložte, opakovane otvorte, skontrolujte či je všetko a presne vyplnené a potom si ho môžete vytlačiť.
    Radi by sme vedeli kto nám 2 % daroval, preto by sme ocenili aj vyplnenie (písmenom X) štvorčeka pod údajmi v II. oddiele – údaje o prijímateľovi.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2016 doručte, (pošlite) vyplnené VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM o zaplatení dane daňovému úradu najbližšiemu k miestu vášho trvalého bydliska.

Predpokladáme, že viete, že Spoločnosť PROMETHEUS nie je náboženská organizácia a preto štát na jej činnosť neprispieva ani centom. Na jej činnosť prispievajú členovia, sympatizanti a iní ochotní podporovatelia.

Nikto zo Spoločnosti Prometheus nie je za svoju činnosť v jej prospech platený.

Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie informačných materiálov, elektronického časopisu PROMETHEUS, každoročné udeľovanie Cien humanistov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou spoločnosti.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť nás a dávame svoj záväzok zodpovedne plniť ciele SPOLOČNOSTI PROMETHEUS zamerané na prospech občanov bez náboženského vyznania a podporu rozvoja demokracie na Slovensku.


Opäť, ako každý rok, aj v tomto 2016 roku sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie dvoch percent z Vašich daní na podporu činnosti SPOLOČNOSTI PROMETHEUS.

Podľa platných pravidiel musí byť suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane za r. 2015 minimálne 3 eura .

Dajme si záväzok, že 2 % poukážeme čo najskôr, čas beží ako splašený

POSTUP PRI PODÁVANI DAŇOVÉHO PRIZNANIA:

Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, podnikatelia, podnikateľské subjekty vypĺňajú formulár priamo vo svojom daňovom priznaní.

Tu sú na jednom mieste pre všetkých, všetky formuláre.

Radi by sme vedeli kto nám 2 % daroval, preto by sme ocenili aj vyplnenie (písmenom X) štvorčeka pod údajmi v časti ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.