jún 2010

Z udeľovania Cien humanistov 2010

Túto informáciu predchádzala stručnejšia v ktorej sme vás informovali o Dňoch humanistov 2010. Bola to konferencia k 20. výročiu vzniku Spoločnosti Prometheus a slávnostné odovzdávanie Cien humanistov 2010. Dnes prinášame viac informácii…


Dni humanistov 2010

Pri príležitosti Dňa humanistov 2010 a 20. Výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sa v Bratislave uskutočnili v dňoch 18. a 19. júna 2010 dve významné akcie. Na tomto mieste uverejňujeme len stručnú informáciu o oboch…


Konferencia k 20. výročiu Spoločnosti Prometheus

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sme zorganizovali konferenciu, ktorá sa uskutočnila 18. júna 2010 v Bratislave v zasadacej miestnosti Zväzu protifašistických bojovníkov na Štúrovej ulici č. 8. Nižšie predstavujeme…





Fatimské tajomstvá

Bernd Harder V máji navštívil pápež Benedikt 16. svetoznáme pútnické miesto Fatima. Cirkev uznala tunajšie zjavenia matky božej v r. 1917 za autentické, no chronologické…