Dni humanistov 2010

Pri príležitosti Dňa humanistov 2010 a 20. Výročia vzniku Spoločnosti Prometheus sa v Bratislave uskutočnili v dňoch 18. a 19. júna 2010 dve významné akcie.

Na tomto mieste uverejňujeme len stručnú informáciu o oboch akciách, aby sme poskytli členom, priaznivcom a širokej verejnosti aspoň základné informácie. Podrobnosti uverejníme postupne v nasledujúcich dňoch.


Pohľad do rokovacej miestnosti počas konferencie

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov na Slovensku zorganizovala Konferenciu k 20 výročiu vzniku Spoločnosti Prometheus, ktorá sa uskutočnila 18. Júna 2010 v Bratislave v zasadacej miestnosti Zväzu protifašistických bojovníkov. Na konferencií sa zúčastnili členovia spoločnosti, hostia z Českej republiky, zástupcovia organizácie Volná myšlenka a vystúpili na nej aj ďalší pozvaní hostia.

Obsahom vystúpení na tejto konferencii bol prierez humanistickým myslením na Slovensku, stručná história vzniku a vývoja Spoločnosti Prometheus, súčasné problémy humanistického hnutia a postavenie občanov bez náboženského vyznania na Slovensku, i úvahy o budúcnosti a možnom vývoji myslenia a organizovaného hnutia humanistov.


Pohľad na predsednícky stôl počas odovzdávania Cien humanistov

Druhý deň — 19. jún 2010 – bol venovaný už tradičnému, v tomto prípade tretiemu ročníku odovzdávania Cien humanistov. Táto slávnostná udalosť sa uskutočnila taktiež v Bratislave, v Kongresovej sále Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí.

Ocenenie Veľvyslanec humanizmu bolo udelené In memoriam profesorovi Tiborovi Halečkovi a cena Humanista roka 2010 výkonnej riaditeľke Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, Oľge Pietruchovej.

Spoločnosť Prometheus