Vyznávajúci kresťania vo svete násilia

internet

273 teológov rozličných cirkví USA a sveta podpísalo vyhlásenie , ako sa majú chovať kresťania vo svete násilia a terorizmu. Hovorí sa v ňom:

V čase, keď „teológia vojny” vzchádzajúca z najvyšších kruhov americkej vlády preniká aj do kostolov, keď sa zneužívajú výrazy „ríša dobra”, „poslanie” Ameriky a „poverenie od Boha zbaviť svet zla”, prišiel čas, keď mlčať je klamať (Jevtušenko). Nikto nemá monopol na pravdu. Politika odmietajúca medzinárodné dohody a porady sa nesmie zahaľovať do plášťa náboženstva. Je tu nebezpečenstvo politického modlárstva na podklade strachu. (Nehovoria to isté humanisti?)

Pri každom kompromise kresťanstva so štátom sa Kristovo posolstvo znevažuje. Žiaden politický alebo cirkevný hodnostár nemá právo hovoriť o „svetle v temnotách” – tie slová Biblie sa vzťahujú len na Krista. Odmietame falošné učenie, že vojna proti terorizmu má prioritu pred etickými pravidlami a zákonmi. Niektoré veci neslobodno robiť za nijakých okolností – napr. mučiť, bombarovať civilné štvrte a používať zbrane hromadného ničenia. Odmietame zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, aj keby to malo slúžiť dobrému účelu. Kristus nám prikazuje vidieť nielen smietku v oku našich nepriateľov, ale aj brvno vo vlastnom oku. Hranica medzi dobrom a zlom nesmie prebiehať medzi štátmi a skupinami; je vrytá do každého ľudského srdca.
Odmietame démonizáciu ktoréhokoľvek človeka, všetci sme stvorení na obraz Boží.

(Škoda, že to nehovoria všetci kresťania.)

Prameň: http://www.sojo.net/index, 15.11.2004

Be the first to comment on "Vyznávajúci kresťania vo svete násilia"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*