Apokryfické skutky apoštolov

Internet

Apokryfické (cirkvou neschválené, vymyslené) skutky apoštolov, napr. Pavla, Petra, Andreja a iných, hovoria aj o ich umučení na podnet žiarlivých pohanských mužov, ktorých ženy sa obrátili na kresťanstvo a nechceli potom s nimi spávať. Podobných legiend je tam veľa, napr. ako Pavol krstí hovoriaceho leva. Odtiaľ čerpal pravdepodobne aj Tertulián (v 2. st. n. l. ) svoje vedomosti o tom, že apoštol Ján prežil varenie v oleji. Myslím si, že dnes sa nenájde nikto, kto by uveril, že sa také niečo v tých dávnych časoch mohlo stať.

Ale potom prečo veriť správe o zmŕtvychvstaní Krista, keď sa zakladá tiež len na evanjeliách a opise skutkov apoštolov, ktoré síce nie sú apokryfické – ale kde je záruka, že tiež nie sú vymyslené? Je tá správa menej neuveriteľná? Sotva. Kumránske dokumenty, z ktorých čerpali Matúš aj Lukáš, nespomínajú zmŕtvychvstanie. Pripúšťate možnosť, že zmŕtvychvstanie bude asi neskoršie vyzdobenie rozprávania o Ježišovi?

Be the first to comment on "Apokryfické skutky apoštolov"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*