Ak sa Kristus nevráti na zem sám od seba …

Internet

„Projekt druhého príchodu Krista na zem“ (Second Coming Project, SCP) je názov všeobecne prospešnej organizácie v Berkeley v Kalifornii, ktorá chce privolať dlho očakávaný druhý príchod Krista na Zem. Teoreticky: Turínska plachta + klonovaná ovečka Dolly = a nový Spasiteľ je tu!

SCP má v úmysle prehľadať všetky existujúce relikvie po Ježišovi a v apríli 2001 z toho klonovať druhého Spasiteľa, aby sa na Vianoce opäť z panny narodilo genetické dvojča. Náhradná matka sa už dobrovoľne prihlásila. Pre tento účel musí byť samozrejme aspoň jedna z početných relikvií vlasov, krvi alebo predkožky, uschovávaných v rozličných kostoloch, pravá. Zatiaľ sa nehovorí, podľa čoho sa pri rozbore DNA pozná, že naozaj ide o gény bohočloveka, a na otázku, či už má nejaké relikvie ako surovinu na začiatok, nedáva SCP zatiaľ odpoveď.

Nie je celkom isté, či sa to všetko myslí vážne. Ale jeden zástupca katolíckej cirkvi už zaujal stanovisko: Richard Dedinčan z Celoštátnej stálej konferencie katolíckych biskupov, ktorý už dávnejšie odmietol klonovanie ľudí, považuje ho pri božských bytostiach za nemožné a poukazuje na platnú zásadu, že rovnaký genetický materiál nie je zárukou pre rovnaké duchovné vlastnosti.

Prameň: www.clonejesus.com; Alternet Independent News & Information, 23.09.2000; Skeptiker, 13/4, s. 206, 2000.

Be the first to comment on "Ak sa Kristus nevráti na zem sám od seba …"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*