Viršík Jozef – životopis

Jozef Viršík sa narodil 4. septembra 1913 v Bratislave. Bol slovenskej národnosti.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne, ale dokončil na VŠV vo Viedni, kde získal 18. 7. 1941 diplom, no pre doktorát sa po skončení vojny vrátil do Brna a obhájil ho 28. 6. 1947.

Prax zahájil 25. 11. 1942 v Michalovciach (Slovenský veterinár roč. 3, 1942). Neskoršie pôsobil m. i. v Sobranciach a Bratislave.

Pozri tab. 5.

Be the first to comment on "Viršík Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*