Škoda Rastislav
Dá sa tomu veriť?

Rastislav Škoda Píšem tieto riadky ako parafrázu k otázke, ktorú si položil evanjelický teológ Günther Roth: „Musí sa tomu veriť?“ na webstránke Die Reli-R@llye kreuz…