Škoda Rastislav

Čo sa stalo pravde?

Rastislav Škoda Postmodernizmus zaútočil na vedu, morálku a zdravý rozum. Bolo na čase, že jesenné číslo 1998 časopisu Free Inquiry, orgánu americkej Rady pre sekulárny…