Myslíte si, že existujú ľudské rasy?

Východiskom klasifikácie ľudských rás sa v minulosti stali také fyzické znaky ako farba pokožky, typ vlasov, tvar rezákov alebo vzrast. Rôzni autori podľa nich vytýčili 3 až 60 rás. Ako vidieť, pojem rasa, pôvodne chápaný ako akýsi ekvivalent poddruhu alebo ešte nižšej taxonomickej jednotky, nebol v prípade človeka nikdy dobre definovaný. Dokonca sa zdá, že používať ho pre ľudský druh je celkom scestné. Rozmanitosť obyvateľov Ázie.

Väčšina antropológov sa zhoduje, že rozdiely medzi ľudskými etnikami sú obvykle kultúrne — nadobúdajú výraznú podobu aj u geograficky susediacich populácií, ktoré sú od seba geneticky neodlíšiteľné. Tie odlišnosti, ktoré nie sú kultúrne, možno nájsť v rozličnom počte u rozličných etník alebo postupne stupňované naprieč geografickým priestorom. Takáto priestorová gradácia znamená, že znaky susedných populácii sa viac podobajú ako znaky vzdialenejších. Inými slovami, rasy ako veľké a osobité geografické jednotky s unikátnym genofondom u ľudí v skutočnosti vôbec neexistujú. Podľa súčasnej, novoupravenej definície slovo rasa znamená len kultúrnu kategóriu alebo spoločenský konštrukt.

Čítať celý článok: In Vivo magazín