Aktuálne nebezpečenstvo vojny v Chiapas

Le Monde diplomatique uverejnil v májovom a októbrovom čísle 1998 túto výzvu:

V týchto časoch strachu a rastúcej rezignácie všade vo svete by sa mohlo pre nás Chiapas stať prameňom novej nádeje. Hŕstka Indiánov tu svojimi hodnotami, osvedčenými počas storočí spoločného života a solidarity, vzdoruje hromadnej nezamestnanosti, likvidácii sociálnych výdobytkov a bezhraničnej ekonomickej globalizácii. Cítime k nim duchovnú spolupatričnosť, ako to býva vo veľkej rodine.

Len mocní tohto sveta môžu ešte zabrániť vojne v Chiapas: veľké konzorciá. V Mexiku je to predovšetkým svetový koncern Nestlé. Ani cirkvi, ani vlády, ani humanistické hnutia, ani OSN nemajú v skutočnosti vplyv na prezidenta Zedillu. Ale veľké konzorciá ho môžu ovplyvniť! Píšme všetci generálnemu riaditeľovi spoločnosti Nestlé!

Vzor takého listu je nasledujúci:

Pán Helmut Maucher, prezident spoločnost Nestlé, a.s., CH – 1800 Vevey – Švajčiarsko

Vážený pán prezident,

keďže sa veľmi zaujímam o situáciu v Chiapas a veľmi ma znepokojuje jej vývoj, naliehavo Vás prosím o intervenciu u mexickej vlády.

Vražda 45 žien a detí v Cenalho vlani na Vianoce, vykázanie početných medzinárodných organizácií ochrany ľudských práv (Červený kríž atď.) a pokusy o atentáty na sprostredkovateľa mieru biskupa Samuela Ruiza, prerušenie mierových rozhovorov v San Andreas Larrainzar a nedávne vyhostenie kňaza Michela Chanteaua, ktorý strávil 32 rokov s Indiánmi na svojej fare v Cenalho, to všetko zväčšuje moje obavy pred hroziacou otvorenou vojnou v Chiapas. Michel Chanteau pozná všetky obete aj pôvodcov zločinov. Obáva sa, že hrozí zákrok mexickej armády, ktorý zapríčiní nespočetné množstvo mŕtvych a bude to ďalšia vojna na našej zemi.

Od štyroch rokov sa cirkvi a tisíce európskych občanov pokúšajú zachrániť v Chiapas mier. Tisíce ľudí podporovalo svojím podpisom návrh udeliť Nobelovu cenu mieru biskupovi Samuelovi Ruizovi. Iní písali osobné listy prezidentovi Zedillovi. Prezident Chirac o tom hovoril s prezidentom Zedillom v Paríži, švajčiarsky prezident Cotti nedávno v Davose. Skoro polovica poslancov švajčiarskeho parlamentu žiada, aby sa Švajčiarsko aktívne zapojilo do sprostredkovania mieru v Chiapas. To všetko ostáva dosiaľ bez výsledku a hrôza vzrastá.

Prítomnosť firmy Nestlé v Mexiku a jej početné filiálky Vám dáva, pán prezident, neporovnateľnú možnosť osloviť mexickú vládu. Váš hlas môže mať možno takú silu, že zabráni vojne. Preto sa na Vás obraciam.

Očakávam a prosím Vás o intervenciu. Nie je možné, aby svetová firma so sídlom v Európe (Švajčiarsko) udržovala výhodné obchodné vzťahy s vládou, ktorá na jednej strane podpisuje s ňou obchodné dohody a druhej strane pripravuje vojenský zákrok proti Indiánom v Chiapas. Nestlé sa vystavuje nebezpečenstvu podozrenia zo spoluúčasti.

Je na Vás, pán prezident, aby ste zosúladili moc a spravodlivosť.

Prijmite, vážený pán prezident, uistenie o mojej hlbokej úcte.

……………

podpis

P. S.: Kópiu tohto listu s Vaším menom a adresou pošlite na vedomie na adresu Cornelius Koch, abbé, 4, chemin du Rail, CH – 1238 La Plaine (Švajčiarsko).

Dary posielajte na adresu „Chiapas“, c/o C. Koch, Crédit Suisse No 0823 – 227316 – 90.

Prosíme všetkých priateľov vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku a inde, aby písali predsedom veľkých organizácií vo svojich krajinách, vyzývajúc ich k podobnej aktivite v prospech Chiapas a Mexika a informovali nás o tom.

Prameň: Z redakcie, „Danger de guerre aux Chiapas“ (Nebezpečenstvo vojny v Chiapas). Le Monde diplomatique č. 530, október 1998, s. 22.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Aktuálne nebezpečenstvo vojny v Chiapas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*