Mýlil sa Einstein, keď išlo o socializmus?

Phil Maymin

Socializmus zapríčinil, že tento chýrny fyzik odmietol všetky základy vedy.

Keď išlo o politiku, Einstein prestal byť Einsteinom. Bol jeden z najšikovnejších vedcov histórie ľudstva, ale keď diskutoval s kolegami o svojich socialistických názoroch, odmietal základy vedy.

Veda sa zakladá na faktoch, modeloch a experimentoch. Fakty sú základné pozorovania skutočnosti, ktoré každý potvrdí. Modely sú historky, ktoré vymýšľame, aby sme užitočne vysvetlili svet. Logika nás vedie od historiek k predpovediam o našich modeloch a k pokusom o ich testovanie.

Aj Einsteinova logika sa porúčala, keď sa socializmus zmocnil jeho ducha a začal vysvetľovať: „Veda nevytvorí ciele; najviac, čo môže dať, sú prostriedky. Ciele vynachádzajú osobnosti s ušľachtilými etickými ideálmi.“ Nepovedal však, kto sú tieto ušľachtilé osobnosti, ktoré majú kontrolovať náš život a neváhal dodať: „Dajme si pozor, aby sme neprecenili vedu a jej metódy, keď ide o ľudské problémy. Zmysel života sa dá nájsť len v záujme o spoločenstvo.“

Tu sa zásadne mýlil. Vy aj ja sme našli zmysel našich životov bez oddania sa spoločnosti. Toto oddanie nie je model, pretože nevysvetľuje svet. Chýba tomu logika. Samo si to protirečí. Oddať sa nejakej idei znamená zrieknuť sa seba samého v jej prospech. Keby sa každý oddal spoločnosti, neostal by nikto, čo by na túto oddanosť dohliadal. Experiment by sa nevydaril. Vaša a moja minulosť sú na to príklady.

Einstein navrhoval centrálne plánované hospodárstvo, jednu celosvetovú vládu, všetky produkčné prostriedky vo verejných rukách, prácu rovnomerne rozdelenú medzi všetkých, čo sú schopní pracovať, zaručený príjem pre každého na celej zemi a výchovný systém zameraný na sociálne cítenie.

Čo by bol robil s tými, čo by boli schopní pracovať, ale sa im nechce? Alebo s tými, čo chcú vymeniť zaručený dobrý dnešok za šancu veľkého bohatstva zajtra – a sú ochotní riskovať chudobu? Alebo s fantastami, ktorí by odmietali zaužívané princípy? Tých všetkých by chcel prevychovávať?

Socializmus je červ, ktorým nepohne ani Einstein. Ak podľahol socialistickej infekcii najväčší fyzik dvadsiateho storočia, môže sa to stať každému. Jediná obrana je asi ešte prísnejšie sa pridŕžať hľadania pravdy, ako to robil Einstein.

Dr. Phil Maymin je profesor financovania a rizík inžinierstva na Polytechnickom inštitúte Newyorskej univerzity a autor knihy Yankee Wake Up (asi Prebuď sa, Yankee).

*

Poznámka prekladateľa: Nesúhlasím s názorom prof. Maymina – ale dávam mu slovo. Pripomínam čitateľom, že preklad Einsteinovej eseje „Prečo socializmus?“ z mája 1949 sme uverejnili v ZH 72, september 2008.

*

Prameň: Phil Maymin, „Einstein Was Wrong When It Came To Socialism

4 Comments on "Mýlil sa Einstein, keď išlo o socializmus?"

  1. Problém je, že nemáme zkušenost s tím, co si například Marx představoval pod pojmem socialismus. To, co jsme zažili v minulém režimu, bylo všechno jiné, jen ne socialismus. Ve skutečnosti to byl pravicový režim, založený na vládě mocenské elity nad celou společností a jejím, tedy soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Důkazy pro toto tvrzení pro zájemce zde: http://www.valach.info/podstata-komunismu/

  2. minule jsem psal o tom, co socialismem nebylo, i když se to tak nazývalo. Nyní si dovoluji poslat odkaz na to, co by socialismus mohl a měl být zde: http://www.blisty.cz/art/55541.html

  3. Klimeš Jan | 4. decembra 2010 at 21:39 |

    …..zaručený příjem,co by dělal s Těmi….http://eko.iwaldorf.cz/ – určitě byl Einstein pravdě blíže nežli Phil Maaymin.Bezvýchodnost dominantní role trhu viděl již tehdy.

  4. MIro Mandák | 29. decembra 2010 at 12:08 |

    Od socializmu nám akomak chýba odstup, kdejakí zaklínači nás hypnotizujú, že kapitalizmus je jediný správny liek na spokojnú spoločnosť. Asi tomu veria, ibaže si zamieňajú svoje dobro za dobro celospoločenské. Verím, že prídu časy, ktorých sa dožijú napríklad naši vnuci, keď táto doba vulgárneho trhového kapitalizmu bude vnímaná ako doba mravného temna. Sloboda tigrov stojí na práve trhať. Všetci môžu trhať, ale nie všetci majú tesáky. Dá sa toto pozorovať bez ironického úškrnu?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*