Hrozba globálnej médiokracie

Rastislav Škoda

Pohroma globálnej médiokracie čoskoro zasiahne aj naše médiá – noviny, časopisy, knihy, rozhlas, televíziu a mítingy. Má k dispozícii nové technológie od xeroxov cez počítače až k satelitom; je v rukách veľkých mediálnych konglomerátov; vyrába a predáva všetky možné druhy programov pri prísnom dodržovaní jedného základného pravidla: zdôrazňovať čo len minimálny spoločný menovateľ a maskovať až utlmiť všetky sporné otázky.

Toto je veľmi nebezpečné pre racionalistický svetonázor, ktorému vďačíme za celý veľký pokrok civilizácie od Osvietenstva. V rámci mediálnej globalizácie sa sila a moc publikovať sústreďuje do stále menej rúk a názor sekulárneho humanistu sa zanedbáva až odmieta a tak stráca. V USA hodnotí Paul Kurtz rozsah kritickej tlače na 1 % masmediálneho trhu – u nás nie je situácia iná. Nepodľahnite však klamu, že je to len 1 %! Sú to desiatky časopisov, kníh a brožúr s množstvom materiálu, kritizujúceho myslenie Nového veku, paranormálnych tvrdení a náboženských hnutí. Ich cieľom je šíriť medzi ľuďmi myšlienky vedy, rozumu a slobody: brániť Darwina proti kreacionistom, testovať astrológiu a vyšetrovať hlášky ufológov, pozrieť sa na zub alternatívnej medicíne s jej homeopatiou a inými šarlatánstvami, zaujať kritický postoj k biblii, koránu i svätej knihe dalajlámu; napádať fundamentalizmus, nech prichádza z ktorejkoľvek svetovej strany.

Zo stanoviska sekulárneho humanistu s ateistickým, skeptickým a kritickým pohľadom na svet je aj u nás potrebná konfrontácia s protivedeckou a pronáboženskou propagandou, prevládajúcou v masmédiách a tvrdiacou, že sekulárny humanizmus podrýva „tradičné hodnoty“, t.j. u nás kresťanstvo, no inde moslimstvo, budhizmus atď. Skutočnosť je však iná a oveľa zložitejšia, a preto je potrebná hlasná opozícia a podložená kritika rozličných náboženských, filozofických a paranormálnych tvrdení.

Myslíme si, že aj u nás sú ľudia nespokojní so súčasným stavom schopní zapojiť sa do odporu proti moci globálnej médiokracie, t.j. presviedčať seba aj druhých, že demokracia vyžaduje v prvom rade rozličnosť – aj iné noviny, časopisy, knihy a alternatívne názory v rozhlase a televízii. Existuje spomenutá svetová sekulárno-humanistická literatúra s desiatkami významných autorov a ich publikáciami – ale čo sa o tom vie na Slovensku? Preto sa s niekoľkými spolupracovníkmi podujímame vydávať tieto Zošity humanistov, kde budeme uverejňovať preklady článkov, ktoré považujeme za aktuálne (aj keď sú niekedy staršieho dáta), no nenachádzame redakciu, ktorá by v súčasnej situácii bola ochotná dať im miesto na svojich stránkach.

Hľadáme záujemcov a potenciálnych spolupracovníkov – pošlite príspevok, objednajte si Zošity pre seba a pre svojich známych, napíšte nám svoju mienku. Otázku príspevku na tlač nemáme vyriešenú – prispejte podľa svojich možností. Za jeden list A4 – 1.50 Sk? Súhlasíme.

Vydavateľstvo Rastislav Škoda, J. Stanislava 8/73, 841 05 Bratislava

2 Comments on "Hrozba globálnej médiokracie"

  1. Zdravím vážený pán Skoda ! Tento prípevok ma veľmi nadchol ! Som Vám vdačný za Váš postoj !

  2. tenes mucho ego! no estas compitiendo con nadie! el q te hace encerrar en lo q vos decis es cierto es tu EGO, hay muchas desinformacion metida por la misma gran conspiracion en la q? vivimos ahora olvidense no hay salvadores externos y no hay dioses externos! Todo es dentro de uno mismo la unica competencia q sirve es con uno mismo cuando puedas estar bien con uno mismo puede estar bien con el mundo! Quien se a conquistado a uno mismo ha conquistado tambien al universo!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*