Aids, antikoncepcia a kondómy

Rastislav Škoda

Až dosiaľ zakazoval Vatikán každý spôsob antikoncepcie – okrem abstinencie – aj vtedy, ak pritom išlo aj o zábranu pohlavne prenosných chorôb. V marci 2009 vyvolal pápež svetový protest svojím tvrdením pred novinármi v lietadle na ceste do Afriky, že „rozdávanie kondómov problém aidsu len zhorší“.

Nedávno vyšla v 18 jazykoch kniha jeho rozhovorov s nemeckým publicistom Petrom Seewaldom Svetlo sveta, v ktorej sa dočítame, že pápež povedal, že v určitých prípadoch môže byť kondóm oprávnený.

Prekvapený Seewald: „Chcete tým povedať, že katolícka cirkev sa zo zásady nestavia proti používaniu kondómov?“

Pápež: „Samozrejme ich nepovažuje za skutočné alebo morálne riešenie situácie, ale v niektorých prípadoch, napríklad pri úmysle znížiť riziko infekcie, môže to predsa len byť prvý krok na inej ceste, ľudskejšej ceste prežívania sexuality.“

Na ilustráciu zmeny svojho názoru použil pápež príklad mužského prostitúta, ktorý používa kondóm, no nepovedal, či pri pohlavnom styku s mužom alebo so ženou. Pápež vraví, že kondómy môžu byť oprávnené pre mužských prostitútov hľadiacich zastaviť šírenie infekcie HIV, čo je prekvapivý obrat v názore cirkvi, ktorá sa vždy stavala proti kondómom a pápeža, ktorý kondómy obvinil, že problém aidsu zhoršujú, čo vyvolalo pohoršenie Spojených národov, európskych vlád a aidsových aktivistov. Cirkevné učenie odmieta kondómy, pretože sú formou umelej antikoncepcie. Ak sa teraz pripúšťajú „s úmyslom znížiť riziko infekcie u určitých jedincov“, napríklad u mužských prostitútov, nanucuje sa nevyhnutná otázka, či to platí len pre pohlavný styk mužského prostitúta s mužom, keď ide len o zábranu šírenia infekcie, alebo aj so ženou, keď vstupuje do hry antikoncepcia. Pápežovo prekvapujúce vyjadrenie prišlo ako odpoveď na vyzývavú otázku, či nie je „nezmyslom“ (madness) zakazovať používanie kondómov populácii, vystavenej veľkému riziku. Pápež samozrejme hneď v nasledujúcej vete zdôraznil stanovisko katolíckej cirkvi, že jediné účinné zbrane proti aidsu sú abstinencia a manželská vernosť.

Že pápež prejavil svoju schopnosť učiť sa? Možno. Ako 78-ročný sa stal 265. pápežom, prvým nemeckým pápežom od 11. storočia. Mnohí Nemci mu vytýkajú, že zakazuje hovoriť s tínedžermi o potrate, a že v roku 2003 zakázal spoločné prijímanie nemeckých katolíkov a protestantov. Keďže sa cirkvi nepodarilo presvedčiť ľudí o svojich morálnych hodnotách a praktizovať abstinenciu, mala by urobiť najlepší najbližší krok a radiť im používať kondóm. Viacerí cirkevní hodnostári už dávno volali po povolení kondómov pre monogamné manželstvá, aby sa chránil neinfikovaný partner.

Inde v knihe uvádza pápež proti umelej antikoncepcii aj čudné argumenty typu „koľko detí sa tak zabije! A mohli byť jedného dňa géniami a obohatiť ľudstvo o niečo nové, dať nám nového Mozarta alebo nový technický objav.“ Zabudol, že rovnako mohli byť Džingischánmi alebo Hitlermi?

V 1960-tych rokoch pripustil Vatikán používanie antikoncepčných piluliek mníškam, ktorým hrozilo v Kongu znásilnenie vojakmi, a to na základe úvahy, že antikoncepcia je menšie zlo ako tehotnosť mníšok.

V Afrike vyvolali Benediktove slová nadšenie gajov a aktivistov boja proti aidsu. Samozrejme sa už ozval aj evanjelikálny pastor (z Ugandy), berúci bibliu doslovne a vyčítajúci pápežovi, že nečíta bibliu: „Gajovské činy sú zlé a nesmú sa diať! Tento malý ústupok môže viesť k úplnému kolapsu celého učenia katolíckej cirkvi o antikoncepcii.“

Benedikt odporúča tzv. rytmickú metódu, pri ktorej manželia, ktorí si neprajú počatie, nemajú pohlavný styk v dňoch, keď je žena plodná, a to slovami „to nie je len metóda, to je aj životný štýl. To je niečo celkom iné, ako keď sa berie pilulka bez toho, že by sa človek vnútorne na niekoho viazal.

Hoci vítame pápežovo vyhlásenie, že pripúšťa použitie kondómu v určitých prípadoch, mrzí nás, že zdôrazňuje, že je to len za zvláštnych okolností. Nepochopil, že HIV môže postihnúť všetkých, čo majú sex, bez ohľadu na to, kto sú a s kým ho majú. Tisíce ľudí veria jeho slovám, takže má zodpovednosť za správnu informáciu, ako sa majú ľudia chrániť, keď majú sex. To značí, že má radiť a podporovať používanie kondómov vždy a za každých okolností.

V trochu pozmenenej forme a pod titulkom „Revolučný obrat sa nekoná“ bola táto esej uverejnená 26. novembra 2010 v Pravde.

14 Comments on "Aids, antikoncepcia a kondómy"

 1. Pán Škoda,
  tuším sa už staviate aj do úlohy radcu samému pápežovi (“má zodpovednosť za správnu informáciu…”), a to v sexuálnej morálke… Uf. Dokonca si hovoríte “my” (“vítame”, “mrzí nás”). To si tak hovorí asi už len Britská kráľovná a Vy.
  – Chcem len povedať, že tá “zmena” v postoji Svätého otca, o ktorej hovoríte, nie je ničím novým. Tieto veci sa učí každý študent teológie, a čo si pamätám, minimálne posledný 25 rokov.
  – Ale teší ma, že Vás zaujíma Svätý otec a jeho najnovšie vyjadrenia. Veru dáva nám podnety na zamyslenie aj pre veriacich aj pre nevercov.

 2. Pán Rojka,
  Asi hovoríme jeden o voze a tí druhí o koze. Vy o akejsi „zmene“ (prečo v úvodzovkách?), starej minimálne 25 rokov – verte mi, neviem, čo máte na mysli a prosím Vás, iste aj v mene čitateľov, menujte to. Ja som hovoril o zmene v postoji pápeža ku kondómom a aj dnes ho nazývam diametrálne odlišným od postoja pred približne jedným rokom. Vy nie? Mohli by ste nám to prosím vysvetliť? Svetová tlač to jednoznačne kvalifikovala ako senzačnú zmenu. Nech stačia tieto 3 pramene z mojej zbierky:
  – Huffington Post: Pope: Condoms Not The Answer To AIDS. (http://www.huffingtonpost.com/2009/03/17/pope-condoms-not-the-answ_n_175623.html).
  – Huffington Post: Vatican Walks Back Popes Condom Approval: Nothing Changed.
  (http://www.huffingtonpost.com/2010/11/21/vatican-pope-condoms-aids_n_786526.html).
  – Guardian: Pope’s condom comments apply to women too, says Vatican.
  (http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/23/vatican-pope-condom-ruling).
  Klobúk dolu pred Vašou učenosťou, ak ste mali na mysli, že pápež pripustením kondómu urobil to isté, čo Augustín a po ňom Tomáš Akvinský urobili pripustením prostitúcie a bordelov ako menšieho zla v každodennej politike. Preboha, prečo ste to nepovedali skôr a hlavne – prečo ste podľa toho nekonali? (Obraciam sa na vás, jezuitov, nie na anglickú kráľovnú). V Afrike žije okrem vyše 20 miliónov aidsom postihnutých aj 18 miliónov sirôt (1-17 rokov) po na aids zomretých rodičoch. Tých mi je ľúto. Muselo ich byť toľko?

 3. Vy ste dobrý, pán Škoda.
  Kde používam úvodzovky citujem Vás, aby sme sa netočili na slovíčkach.
  – Nejde o moju učenosť, ale o odbornú diskusiu. Svetová tlač dlhodobo disinterpretuje pápežove slová, tým že ich často vytrháva z kontextu a prekrúca, a stavia do divného svetla. A potom často hovorí o nových veciach vo vyhlásení pápeža, ale len upravuje svoje vlastné postoje.
  – Každý kňaz, ktorý študuje morálku sa učí o tom, ako tieto veci chápať, ktoré hodnoty sú dôležitejšie (ľudský život, potomstvo, potešenie). Novinovými vyjasňovaniami, o ktorých hovoríte sa nemenia manuály morálky, ktoré študujú tisíce kňazov po celom svete (a ktorí idú medzi ľudí). Princíp “menšieho zla”, keď to už takto koncetrujete, ten platil v Cirkvi vždy. To nie je nič nového. Otázka je, čo je to menšie zlo, a čo skutočne rieši problém.
  – Faktom je, že Afrika bola “zaplavená kondómami”, ale choroba sa šíri ďalej, pretože chýba “zodpovednosť zo strany mužov, rešpekt pre ženy… atď” “Tisíce kondómov nepomôžu, ak žena nemá moc, aby trvala na ich používaní…”. (Leonardo Palombi)

 4. Pán Rojka,
  Píšete veľa o všeličom a nedávate odpoveď na jednoduché otázky súvisiace s kondómami: Pripustil pápež dosiaľ neprípustné kondómy na zábranu šírenia infekcie? Pripustil ich na ochranu zdravia ženy pred infekciou? Pripustil ich aj v prípade, keď okrem zábrany šírenia infekcie medzi dospelými dochádza k ohrozeniu zdravia plodu, resp. aj k zábrane počatia? Samozrejme ma k tomu zaujíma aj Váš osobný názor. Moja odpoveď (odpoveď nás humanistov) je vo všetkých 4 prípadoch áno, resp. mal by. Nie kvôli katolíckej morálke či etike, tú si narovnávajte sami, ale kvôli – povedzme, tým 18 miliónom sirôt v Afrike, ktorých mohlo byť menej.

 5. Dobrý deň,
  Chcel by som len povedať, že si sem tam čítam články na tejto stránke pretože humanistické myšlienky sú mi blízke, ale nepotrebujem sa tu vyjadrovať k témam. Je to hlavne preto, že k humanizmu musí človek dospieť sám a nie na základe nejakých argumentov či presviedčanie – snaha oberať ľudí o vieru je podľa mňa najmenej humánnejšia vec. Horšie je, že som dospel k presvedčeniu, že humanisti ako pán Škoda – relativisti – prípadne ateisti by rozhodne nespravili spoločnosť lepšiu ani morálnejšiu a ani spravodlivejšiu.
  V Európe resp. západnej civilizácii žije 98 % veriacich a možno aj viac, ktorí sa nasnažia nikoho presviedčať o svojej viere a žijú si spokojný život spojený s vierou. Ten zvyšok považujem buď za ľudí čo chránia najúspešnejšiu sro-čku histórie, riadenú z Vatikánu, alebo fanaticky veriacich – žiaľ musím povedať, že pri čítaní kníh od mnohých humanistov , názorov alebo portálov – diskusie mi na myseľ až moc často prichádzali slovíčka ako fanatizmus, utopizmus a prakticky som dospel k presvedčeniu, že to je len ten opozit k fanatizmu vo viere . Príklad je aj posledný odstavec p. Škodu o nakazených v Afrike. Teda to som nepochopil vôbec, to akože cirkev je zodpovedná za 20 miliónov nakazených ?? to si niekto naozaj myslí, že akékoľvek vyhlásenie pápeža aj s pred 20 rokov by na tejto situácii niečo zmenilo? Neviem mne to pripadá ako vyhlásenie ľavicového politika dva dni pred voľbami nie za príspevok humanistu

 6. Pán Peter,
  Mýlite sa v otázke (ne)hodnotenia argumentov, v otázke (škodlivosti) presviedčania, v otázke oberania ľudí o (poveru=)vieru, no a aj v otázke môjho vyhlásenia „o nakazených v Afrike“. Berte prosím na vedomie, opakujem, že v Afrike je vyše 20 miliónov aidsom nakazených, to sú dve tretiny celkového počtu nakazených na svete. A tých 18 miliónov sirôt je možno 90 % všetkých sirôt po na aids zomretých… V tejto situácii povedal pápež pred rokom, že kondóm prispieva k šíreniu aidsu. Vyvolal tým protest najmenej 99 % odborníkov na túto nebezpečnú nákazu, reprezentantov Spojených národov, Európskej únie, Svetovej zdravotníckej organizácie atď. Nikto nepovedal a nikto nikoho nepodozrieval, že povedal, že „cirkev je zodpovedná za 20 miliónov nakazených“. Kde ste taký čo len náznak našli v mojich alebo iných riadkoch? Ale za tých, ktorých odhovorila alebo odradila od použitia kondómu, ktorým znemožnila použitie kondómu, za tých je zodpovedná. V Afrike je takých veľa, tam je to celkom inakšie, ako u nás. Rovnako ma zaráža, no nijako mi nevadí Vaše hodnotenie môjho príspevku ako ľavicového.

 7. “V Afrike je takých veľa, tam je to celkom inakšie, ako u nás” – Prosím Vás kde nájdem štatistiku, ktorá mi dokáže tých vašich “veľa” ja som tam 4 roky žil a pracoval – konkrétne v Etiópii a podľa mňa “veľa” z nakazených nevie napočítať do 3 “veľa” nevie kto je pápež “veľa” živote nepočula žiadny pápežov výrok “veľa” nevie, že sa môže nakaziť smrteľnou chorobou takže ja vôbec asi nemám k tomu už čo dodať pre mňa je to uzavretá téma. . Vy síce priamo nepíšete, že je za to zodpovedná cirkev, ale keď na konci článku v ktorom píšete o Hiv a výrokoch pápeža položíte rečnícku otázku „Muselo ich byť toľko?” tak mne tam ostane spojitosť – asi dobre nechápem vaše príspevky. Dokonca si myslím, že aj kedy cirkev podporovala používanie kondómov hneď od začiatku tak aj v západnom svete by číslo nakazených hiv bolo hodne podobné. Výroky pápeža ohľadne kondómov ma až tak nezaujímajú, každopádne sú v tejto dobe trošku mimo a hlúpe a sami si tým škodia, ale na druhej strane si myslím, že to len urýchli proces odlučenia cirkvi od štatu čo je potešiteľná vec.
  Ja sa musím ospravedlniť, je to len môj subjektívny názor a asi nemám dostatočný cit na písanie a vyjadrenie sa , ale proste každý má asi svoje parametre humanizmu. Hlavne som pochopil, že tieto diskusie (viera vs humanizmus) nevedú vôbec k ničomu ani ničomu nepomáhajú. Dovidenia

 8. Peter,
  som rád, ba nadšený, že ste taký, aký ste. Nepridám už ani slovo, aby som si to ešte väčšmi nepokazil, lebo práve na takých mi záleží, ako ste Vy. Ostaňte taký, aký ste, my ostaneme takí, akí sme, ale spolu nás musí byť viac ako jednoduchý súčet, aby raz bolo na svete lepšie, ako bolo dosiaľ. Prajem Vám radostné sviatky.

 9. Ja mám už len jeden príspevok. Možno to vypadá, že obhajujem cirkev, ale vôbec to tak nie je. Len mam vlastnú skúsenosť na túto tému tak mi nedalo nezareagovať. V Etiópii som mal pocit, že je tam nakazený skoro každý a predsa môj kolega vysokoškolský vzdelaný človek si domov doniesol odtiaľ manželku . Majú tu teraz peknú rodinku detičky a všetci sú hiv pozitívni.
  A viete pre mňa je katolícka cirkev (hlavne na Slovensku) úplný hnoj. V dobe keď všetci chodia na dovolenky k moru ja som tento rok a tento čas využil s manželkou na cestu do Osvienčimu. Boli sme si pozrieť miesto kde naši katolíci poslali na smrť 70 tisíc Slovákov. Boli sme si pozrieť trasu úteku podľa mňa jedných z najväčších hrdinov Slovenského národa – Afreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu: boli sme si pozrieť miesto kde napísali svoju správu, ( mimochodom nie je ani zmienka o tomto čine ). Toto je síce úplne iná téma, ale skôr podľa nej hodnotím ja cirkev a žiaľ, až tak nesúhlasím s tým aký vplyv má cirkev na šírenie hiv, ale to je len moja osobná skúsenosť a možno sa mýlim.
  Tak prajem aj Vám krásne sviatky a veľa zdravia.

 10. Alo Bahoncan | 18. decembra 2010 at 13:23 |

  Diskusia na úrovni, Rasťo i Peter.
  Źelám obom ten l´esprit myslenia, porozumenia argumentácie a tolerancie aj po Vianociach a v budúcom i ďalších rokoch

 11. Cirkev opäť vysvetľuje pápežov výrok o kondómoch

  Cirkev aj pápež podľa vyhlásenia kongregácie považujú naďalej prostitúciu za „hlboko nemorálnu“.

  Viac: Webnoviny

 12. Pán Škoda,
  myslel som, že moja odpoveď bola jasná. “Kondómy na zabránenie šírenia infekcie” (ako to hovoríte) boli vždy prípustné, ba i povinné. Pápež však chcel už od začiatku povedať, že toto nie je riešenie problému. Počet infikovaných neklesá. Problém je oveľa hlbší a nevyrieši sa, ak ľudia budú stále opakovať také frázy, ako tu Vy opakujete.
  – Hlavné riešenie je výchova k zodpovednosti za druhého, a za rodinu. V tomto ohľade ste zabudli vyzdvihnúť Katolícku cirkev, že urobila a robí tak veľa tým, že do Afriky posiela misionárov, aby k tomuto vychovávala ľudí. Takýmto spôsobom Cirkev už zachránila životy (možno až) miliónov infikovaných ľudí. Skúste to oceniť.
  – Ak máte aspoň trochu triezveho a rozumného úsudku, musíte tiež uznať, že Cirkev v tomto ohľade urobila oveľa viac, ako tí, ktorých nazývate “my humanisti”. Koľkí “humanisti” Vášho razenia išli a pravidelne chodia na misie do Afriky, aby priložili ruku k dielu? Namiesto konkrétnej pomoci sa tu hráte na prekrúcatela slovíčok niekoho, kto už desaťročia (a dlhšie) už pomáha v danej situácii… a toto, čo robíte je veľmi nehumáne.
  – Inak Vám prajem požehnané Vianoce, aby sa Vám podarilo z detstva aspoň čosi pekné pripomenúť, aké to bolo, keď sa narodil Ježiško.

 13. Pán Rojka,
  V prvom rade sa ohradzujem proti podozreniu, že by som si mal pripomunúť narodenie Ježiška a blahoželám k tomuto vtipu, hoci nie úmyselnému – takto komentoval jeden argument Tonyho Blaira Christopher Hitchens pri novembrovej diskusii v Toronte o tom, či náboženstvo pôsobí v smere globálneho dobra. Hitchens presvedčil mnohých účastníkov diskusie, že zväčša nepôsobilo a nepôsobí.
  Posúďte si, prosím, triezvosť a rozumnosť svojho výroku: „Cirkev už zachránila životy (možno až) miliónov infikovaných ľudí“. Nezmysel. HIV-infikovaného človeka zachráni len špecifická liečba a nemyslím si, že by sa na poli liečby infikovaných vo svetovom meradle zúčastňovala finančne či organizačne katolícka alebo iná cirkev do takej miery, že sa to oplatí spomínať v štatistikách. Uznávam, samozrejme, že rehoľné ošetrovateľky robia najmä pre chorých v terminálnom štádiu obdivuhodné diela. Nerobte sa však, že zachraňujete infikovaných, a to dokonca milióny.
  Opakujem, že uznávam účinnosť pohlavnej zdržanlivosti, propagovanej katolíckou cirkvou. Oddáva sa jej však len nepatrné percento afrických (a inoštátnych) mládencov a mužov, resp. diev a žien, a nakazí sa denne 1200 detí, 2500 mladých a 3700 (na celom svete v roku 2008) dospelých ľudí.
  Vaša poznámka, pán Rojka, že humanisti môjho razenia nechodia „zachraňovať životy“ misiami do Afriky, je urážajúca, lebo nepravdivá. V organizáciách ako Lekári bez hraníc a Červený kríž chodí do Afriky veľa ateistov a agnostikov, a mnohí zdarma, pretože, darmo je, vyskytujú sa v dnešnej populácii stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. A nakoniec si myslím, že proti aidsu v Afrike pracujú (životy zachraňujú) aj výskumní pracovníci-humanisti laboratórií Sanofi a Pasteur v Ríme, Paríži, Thajsku a inde, hľadajúci účinný liek alebo vakcínu proti tejto nákaze. Vaše hodnotenie môjho razenia beriem na vedomie ako dôsledok Vašej slobody prejavu, teda aj slovičkárenia.
  O postoji katolíckej cirkvi ku kondómom preukazne svedčí nápis na drogérii Schlecker vo Fulde, sídle Nemeckej biskupskej konferencie: „Kondómy nesmieme predávať, pretože tento dom máme v prenájme od katolíckej cirkvi.“ Považujete požiadavku majiteľa domu, fuldského biskupstva, nepredávať kondómy za humánnu?

 14. Papež z titulu své absolutní neomylnosti, o které rozhodl I. Vatikánský koncil v roce 1870, odebral komisi kompetenci o otázkách antikoncepce jednat s odůvodněním, že tato otázka je příliš rozvratnická, aby se prezentovala před světem a příliš bolestivá, aby se o ní debatovalo s nekatolíky. Jinými slovy, papež se rozhodl nepřipustit jiný názor na antikoncepci a všechny její důsledky, než svůj. Neomylný.

  Encyklika byla představena světu 25. července 1968. V jejím textu se např. uvádí:

  Podobně se zakazuje jakýkoliv zásah, který má zabránit početí, a to v jakémkoliv okamžiku – před pohlavním stykem, v jeho průběhu nebo po jeho ukončení… Nikdy není zákonné, ani z nejvážnějších důvodů, činit zlo převrácením aktu, ze kterého by mohlo vzejít dobro…, přesto záměr je chránit nebo prosadit blaho jedince nebo rodiny nebo společnosti všeobecně.

  http://www.humanistictiateiste.cz/index.php?exe=no&idvyrb=15&akc=detail

Leave a comment

Your email address will not be published.


*