Škoda Rastislav
Chronológie štúdií

Študenti, ktorí začali štúdium na VŠV v Brne pred 17. novembrom 1939 V posledných piatich rokoch prvej Československej republiky absolvovalo štúdium na Vysokej škole veterinárskej…


Časy veľkých zmien

Slovensko nemá vysokú školu pre veterinárstvo a brniansku zatvorili 17. novembra 1939 vydal ríšsky protektor v Čechách a na Morave Konstantin Freiherr von Neurath povestný…


Prestaňte sa množiť

Rastislav Škoda I. Pri vyslovení pojmu „preľudnenie“ sa konzumentovi aktuálnych masmédií vybavia bežné ilustrácie početných svetových veľkomiest s ich slumami (1,3-miliónové Soveto v 3-miliónovom Johannesburgu…