Nemecký parlament uvoľnil zákon o kmeňových bunkách

Nemecký parlament konečne vykročil zo zeleno-čiernej blokády, ktorá v minulosti poškodzovala nemeckú vedu a vynikajúcich vedcov vyháňala do cudziny. Väčšinou 346 proti 118 posunul dôležitý termín pre kmeňové bunky z 1. 1. 2001 na 1. 5. 2007, čo znamená, že je dovolené dovážať ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré boli vyrobené do mája 2007, miesto do januára 2001, a pracovať s nimi. Návrhy na úplné uvoľnenie, t. j. povolenie ničím neobmedzenej práce s týmito bunkami, ako aj na úplný zákaz práce s nimi – návrh kresťansko-demokratickej únie, podporovaný katolíckou cirkvou – boli odmietnuté. Hlasovalo sa podľa svedomia bez straníckej disciplíny.

Vedci prijali zmenu zákona s uľahčením, ale bez jasania a korky šumivého vína nevybuchujú. Kritizujú, že staré bunkové línie sú jednoducho staré, nepoužiteľné a žiadajú nové. Najväčšiu radosť má asi Oliver Brüstle, ktorý bol prvým nemeckým výskumníkom, ktorý podal parlamentu žiadosť o povolenie pracovať s týmito spornými bunkami. Očakáva sa možnosť liečby Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby, priečneho ochrnutia a srdcového infarktu. Napriek tomu má Nemecko jednu z najreštriktívnejších situácií v oblasti kmeňových buniek.

Prameň: internet

Be the first to comment on "Nemecký parlament uvoľnil zákon o kmeňových bunkách"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*