kmeňové bunky


Vaječník zo skúmavky

Redakcia Biológovia vypestovali v laboratóriu umelé vajíčka. Tento ďalší prelom biotechnológie, porovnateľný s narodením ovečky Dolly, má ďalekosiahle následky pre bioetiku. Karin Hübnerová sa náhodou…


Apoštol rozumu

Jörg Lau S uspokojením konštatujeme, že nemecký parlament prijal kompromisné riešenie problému práce s kmeňovými bunkami: na jednej strane ju zakazuje, na druhej strane ju za určitých…


Z mozgu buď srdce!

Hans Schuh Nový stvoriteľský akt pestovateľov orgánov Biotechnici zas lomcujú oddávna uznávanými základnými pravidlami biológie – a ak sa ich nedávne úspechy potvrdia, budú mať etici…