Obzretie za Dňom humanistov 2023

Tradične, po roku (24. júna) sa v Robotníckom dome v Banskej Bystrici opäť stretli humanisti tentokrát už na 16. ročníku oceňovania humanistov. V tomto roku sa akcia uskutočnila s mierne pozmeneným scenárom. Spoločnosť Prometheus sa rozhodla zorganizovať diskusiu, dialóg medzi humanistami a teológmi.

Na úvod, v kultúrnom programe, zahrala Ľudová hudba Mateja Kováča z Poníckej Huty. Potom už Deň humanistov otvorila príhovorom moderátorka programu Martina Saktorová.

V ďalšom programe nasledovala avizovaná diskusia so symbolickým názvom “Dialóg možný” v ktorom diskutovali teológovia a humanisti. Túto časť programu moderoval predseda Spoločnosti Prometheus PhDr. Roman Hradecký.

Za teológov (na obrázku vľavo dole) sa diskusie zúčastnili: Rímskokatolícky ThDr. Karol Moravčík, predseda Teofóra – spoločenstva teológov a záujemcov o teológiu a filozofiu v duchu II. Vatikánskeho koncilu a v kontexte súčasnej vedy a kultúry. Druhým diskutujúcim bol evanjelický kňaz, bývalý generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a zboroch SR, účastník vojenskej misie v Afganistane plk. ThDr. Marián Bodolló, PhD. Dnes pôsobí ako duchovný správca Finančnej správy – Daňový a colný úrad v Rimavskej Sobote.

Za humanistov diskutovali (na obrázku vpravo hore): Známy ľavicový politik a diplomat, publicista, agnostik PhDr. Peter Weiss. V apríli tohoto roka sa stal predsedom novovzniknutého Inštitútu sociálnej demokracie, ktorého cieľom je presadzovať hodnoty sociálnej demokracie, politiku riešení namiesto politiky nenávisti a podpora demokratickej tradície Slovenska. Druhým diskutujúcim bol doc. PhDr. Boris Zala, CSc. slovenský filozof, publicista a ľavicový politik, bývalý poslanec Národnej rady SR a europoslanec, ktorý nahradil nemocného, pôvodne avizovaného doc. Mgr. Eduarda Chmelára, PhD.

Hudobný predel, pred druhou časťou programu Dňa humanistov – odovzdávanie ocenení za rok 2023 urobila Folklórna skupina Javory a Liesky z Badína pri Banskej Bystrici.

Čestný titul Humanista roka 2023 prevzal z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého dlhoročný člen a podpredseda Spoločnosti Prometheus JUDr. Marián Baťala. Laudácio v ktorom je odôvodnenie udeleného ocenenia si prečítajte v samostatnom článku.

Veľvyslancom humanizmu za rok 2023 sa stal spisovateľ Peter Jaroš (na obrázku vpravo hore). Vzhľadom na jeho zdravotný stav sa však nemohol osobne zúčastniť na Dňoch humanistov a prevziať si ocenenie. V zastúpení za neho ocenenie prevzal prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D. (na obrázku vľavo hore) Laudácium na Petra Jaroša je tiež samostatným článkom na tomto webe.

Na záver celej akcie hostitelia – Spoločnosť Prometheus pozvala všetkých prítomných na malú recepciu kde predniesol prípitok Peter Weiss a potom už hostia Dní humanistov 2023 voľne diskutovali a v popoludňajších hodinách sa postupne rozchádzali domov.

Be the first to comment on "Obzretie za Dňom humanistov 2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*