Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2023

Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus na svojom zasadnutí 18. marca 2023 v Banskej Bystrici v súlade s platným Štatútom cien humanistov vyhlásilo NOMINAČNÉ OBDOBIE na nositeľov Cien humanistov 2023 na obdobie od 18. MARCA 2023 do 30. APRÍLA 2023.

Myšlienku udeľovať každoročne Ceny humanistov sme prijali na základe diskusie a odporúčania Valného zhromaždenia SP, konaného 26. mája 2007 v Bratislave. Prvý ročník udeľovania cien sa uskutočnil v roku 2008 podľa pôvodného Štatútu. Nový, a dnes platný, Štatút cien humanistov bol prepracovaný na komplexné Oceňovanie humanistov, členov, sympatizantov a podporovateľov Spoločnosti Prometheus – združenie svetských humanistov a  schválený Ústrednou radou Spoločnosti Prometheus 8. decembra 2012 s účinnosťou od 1. januára 2013. Doteraz sa uskutočnilo už 15. ročníkov Cien humanistov. Všetci laureáti cien sú prezentovaní na našej DVORANE SLOVENSKÉHO HUMANIZMU.

Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2023

Využite možnosť a nominujte svojho kandidáta na nositeľa jednej z dvoch výročných cien. Právo navrhnúť nositeľa cien má každý z nás, člen, sympatizant i nečlen Spoločnosti Prometheus. Jednoducho každý človek. Jedinými dvoma podmienkami pre úspešný návrh sú:

 1. Navrhnutý kandidát na Ceny humanistov musí byť občanom Slovenskej republiky
 2. Navrhnutý kandidát na Ceny humanistov by mal svojim dielom a životom prezentovať myšlienky a hodnoty svetského humanizmu

SVOJE NÁVRHY ZAŠLITE zašlite v elektronickej písomnej podobe v rozsahu maximálne 300 slov na našu adresu: office@prometheus.sk  DO 30. APRÍLA 2023.

Ceny humanistov svojim spracovaním i obsahom sú dôstojným poďakovaním ich nositeľom za osobnú, angažovanú, praktickú i teoretickú prezentáciu hodnôt svetského humanizmu na Slovensku i v zahraničí. Fotografia: Jozef Horváth.

Dve kategórie cien

Aj tento rok sa Ceny humanistov priznávajú v dvoch kategóriách:

Čestný titul – HUMANISTA ROKA 2023 – sa udeľuje za výnimočné počiny a aktivity pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku.

Doterajší nositelia sú:

 • 2008 – Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
 • 2009 – Občianske združenie, nezisková organizácia Liga proti rakovine
 • 2010 – Oľga Pietruchová
 • 2011 – PhDr. Ľudmila Rešovská
 • 2012 – PhDr. Zuzana Kusá, PhD.
 • 2013 – Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
 • 2014 – prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
 • 2015 – Redakcia denníka Pravda
 • 2016 – In Vivo – internetový magazín
 • 2017 – Alena Mižíková
 • 2018 – RNDr. Gustáv Murín, CSc.
 • 2019 – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.
 • 2020 – doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • 2021 – doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
 • 2022 – prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc.

Čestný titul – VEĽVYSLANEC HUMANIZMU 2023 – sa udeľuje za celoživotné dielo a úsilie pri šírení, presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu na Slovensku.

Doterajší nositelia sú:

 • 2008 – prof. MUDr. Alexander Rehák, DrSc.
 • 2009 – prof. PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc.
 • 2010 – prof. PhDr. Tibor Halečka, DrSc, in memoriam
 • 2011 – Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike
 • 2012 – prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSC.
 • 2013 – doc. PhDr. Matej Beňo, CSc.
 • 2014 – PaedDr. Ivan Šabo
 • 2015 – Mgr. František Jedinák
 • 2016 – Mgr. Marína Čarnogurská
 • 2017 – Mgr. Ivana Škodová
 • 2018 – doc. JUDr. Ján Chudík, CSc
 • 2019 – MVDr. Rastislav Škoda, CSc.
 • 2020 – PhDr. Ivan Poljak,
 • 2021 – prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
 • 2022 – JUDr. Jozef Pupala

Súčasťou Dni humanistov je každoročne nielen zaujímavý a bohatý kultúrny program, ale Dni humanistov sú aj priestorom pre milé a vzácne stretnutia i rozhovory ľudí z celého Slovenska a zahraničia. Fotografia: Jozef Horváth.

Odovzdanie cien

V súlade so Štatútom cien humanistov o laureátoch cien rozhodne konsenzom (nie hlasovaním!) na svojom zasadnutí Ústredná rada Spoločnosti Prometheus v máji tohto roka. Ústredná rada je najvyšším orgánom spoločnosti v období medzi jej valnými zhromaždeniami.

Ceny sa odovzdajú v rámci DNÍ HUMANISTOV 2023, ktorých 16. ročník sa uskutoční 10. júna 2023 o 10:00 hod. v sále Robotníckeho domu, na Robotníckej 5 v Banskej Bystrici.

Be the first to comment on "Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2023"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*