Húdik Milan – životopis

Milan Húdik sa narodil 28. novembra 1920 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Bol evanjelik a. v. a Slovák. Jeho otec Ján bol poštový úradník. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Sv. Mikuláši 4. 6. 1941.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni v októbri 1941. Výšku štipendia neudáva. V auguste 1944 Viedeň opustil a v septembri 1945 pokračoval v štúdiu na VŠV v Brne, kde ho ukončil získaním diplomu 8. 7. 1947 a doktorátu 18. 6. 1948.

V jarných mesiacoch 1943 a 1944 získaval prax u obvodných veterinárov v oblasti Heidelbergu a Chemnitz (MVDr. Buckwar).

Pôsobil v Bratislave, Medzilaborciach, Čadci a Liptovskom Mikuláši.

Zamestnania:

  1. Povereníctvo poľnohospodárstva v Bratislave, veterinárny odbor, september 1947 – máj 1949.
  2. Medzilaborce, jún 1949 – január 1952 (okresný veterinárny lekár).
  3. Čadca, február 1952 – august 1961 (okresný veterinárny lekár).
  4. Liptovský Mikuláš, august 1961 – september 1968 (okresný veterinárny lekár).
  5. Liptovský Hrádok, Lipt. Mikuláš, Ružomberok – veterinárno-hygienická služba, sanitné bitúnky, október 1968 – do odchodu na dôchodok (1982).

Na dôchodku v 03101 Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 1959/23, e-mail: informh@naex.sk.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Húdik Milan – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*