BlogNaše vyhlásenia

  Za zachovanie občianskeho charakteru nášho školstva. MEMORANDUM ROVNOPRÁVNOSŤ VŠETKÝCH OBČANOV SR BEZ ROZDIEĽU NA ICH NÁBOŽENSKÉ , ALEBO NENÁBOŽENSKÉ PRESVEDČENIE: VYHLÁSENIE MEDZINÁRODNEJ HUMANISTICKEJ A…
Zavraždenie Atahualpu

Nicolas Hordern (V Stručnej správe o spustošení Západoindických zemí chýba podrobnejší opis zajatia a zavraždenia inského kráľa Atahualpu 23. augusta 1533. Pretože táto udalosť je…
Láska k životu

Edward O. Wilson a Timothy J. Madigan FREE INQUIRY: Vo svojej novej knihe Diversity of Life (Rozličnosť života) píšete, že environmentálne problémy sú v podstate etické….