Dlhý pochod za humanizmus

Phil Ward

Nie je dobre, že počet členov humanistických organizácií v Európe nereprezentuje 25 % obyvateľstva, čo by zodpovedalo skutočnosti. Mnohí ľudia cítia, že by sa dalo dosiahnuť oveľa viac, keby bolo viac organizovaných členov, čo by znamenalo viac členských príspevkov a najmä vyššiu oprávnenosť pri presadzovaní humanistických myšlienok spravodlivosti a slobody.

Mám 37 rokov, pracujem v tlačiarni, mám 2 deti a som ateistom od veku 7 rokov; len pred šiestimi rokmi som vstúpil do humanistickej organizácie. Rád by som urobil niečo pre zviditeľnenie myšlienok humanizmu a rád by som iným pomohol, aby spoznali humanizmus skôr ako ja. Rád by som pomohol nášmu svetovému hnutiu získať viac nových členov. Nechcem byť nemým svedkom bezmocnej frustrácie a pri často šialených predstavách oddaných veriacich. Chcem upozorňovať na nebezpečenstvá náboženského fanatizmu a na hodnoty humanistických zásad tolerancie a spolunažívania v mieri.

Žijem v Belfaste a denno-denne vidím trápenia a beznádejnosť zapríčinené náboženstvom – a to isté zlo vidím aj inde vo svete. Len mená náboženstiev sa menia. Ich podstata a to, ako nám škodia, sú rovnaké. Epicentrom neznášanlivosti a iracionality poháňanej náboženstvom je asi Jeruzalem, ktorého asociácia s blížiacim sa miléniom nám dáva príležitosť upozorniť svetovú verejnosť na naše záujmy.

Plánujem pochod z Belfastu do Jeruzalema a zamýšľam prísť  tam v čase začiatku nového milénia v roku 2001. Trasa cesty nie je ešte určená, ale mienim sa dať na pochod z Belfastu v júni roku 2000 – vtedy sa tu začína sezóna protestných pochodov. Pochod zamieri do Dublina, potom do Walesu a do Londýna, a navštívi toľko miest, ako sa účastníci na základe pozvánok dohodnú. Potom prejdeme na kontinent a trasa sa bude kľukatiť podľa toho, koľko pozvánok a odpovedí dostaneme od členských organizácií IHEU v Európe. Nijaká zachádzka nebude mimo cesty.

Prosím Vás, ako humanista, urobte niečo: sponzorujte nejakého chodca z Vašej skupiny pre časť cesty – alebo aj pre celú v trvaní asi 7 mesiacov. Ponúknite pomoc na ceste alebo hľadajte pomoc. Ak sa pochod priblíži k Vášmu mestu, pripojte sa na deň alebo na týždeň, poskytnite ubytovanie. Ak bývate ďaleko od trasy, pošlite finančný dar pre pochod milénia.

Buďme realistickí: ak príde do Londýna alebo do Berlína pár chodcov, neupúta to pozornosť médií alebo verejnosti, ale ak to bude pár stoviek, iste. Teda sponzorujte pár chodcov z Vašej skupiny na ten týždeň. Vaša humanistická organizácia sa môže oficiálne zúčastniť pochodu cez Vaše mesto. Pri tejto príležitosti môžete organizovať aj prednášky na jednej alebo viacerých školách, prípadne tlačovú konferenciu. Pomôžete nám aj tým, ak nám poskytnete prekladateľa. Mohli by ste vyrobiť transparent alebo zástavu s pútavým nápisom vo Vašej reči?

Som presvedčený, že plánované podujatie rozšíri známosť humanizmu a jeho oslobodzujúcich zásad v širokej verejnosti. Tento pochod zrel v mojej mysli päť rokov a teraz IHEU súhlasí, bude ho podporovať a pomôže ho organizovať. Prosím píšte na IHEU. Napäto čakám Vašu odpoveď, návrhy, pomoc a najmä prísľuby účasti na tomto „dlhom pochode za humanizmus“.

*  *  *

Poznámka: Toto podujatie je veľkou príležitosťou pre slovenských humanistov, možno najväčšou príležitosťou roka 2000! Záujemcovia, diskutujte o ňom v kluboch Prometea, hľadajte možnosti účasti a hláste sa na ústredí Prometea v Bratislave. Nech sa nestane, aby trasa tohto pochodu z Varšavy, Brna alebo Viedne do Budapešti a Ríma obišla Bratislavu!

*  *  *

Prameň: Phil Ward „Long Walk for Humanism“ (Dlhý pochod za humanizmus), Internat. Humanist News, č. 7, 1999. http://www.iheu.org/node/355.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Dlhý pochod za humanizmus"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*