Nová kniha: Rozplietanie dúhy

Nová kniha: Richard Dawkins: Unweaving the Rainbow: Science, Delusion, and the Appetit for Wonder (Rozpletanie dúhy: Veda, delúzia a chuť na zázraky). Houghton Mifflin Co, Boston, 1998.

Anglický básnik Keats si v r. 1820 v básni „Lamia“ sťažoval, že Newton zničil poéziu, keď rozplietol dúhu (rozložil biele svetlo na jeho farby): od tých čias sa v určitých kruhoch traduje, že veda ochudobňuje estetické vnímanie a cítenie. Dawkins na to odpovedá chválospevom na oslavu krásy vedeckého poznania. V troch kapitolách vymenúva vedecké „zázraky“, ktoré priamo vyplynuli z Newtonových optických experimentov. Osobitne zaujímavá je stať o DNK, ktorú možno považovať za verný obraz prvotného prostredia, v ktorom kedysi žili praveké organizmy. Dawkins sa ukazuje byť hodným nástupcom Carla Sagana, ktorý učil, že vedecký systém je nielen platný a užitočný, ale aj elegantný, uspokojujúci a inšpirujúci.

Prameň: internet

Be the first to comment on "Nová kniha: Rozplietanie dúhy"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*