Stručné dejiny Jeruzalema

997 p.n.l.: Dobytie nežidovského mesta kráľom Dávidom. Jeruzalem sa stáva politickým a sakrálnym hlavným mestom.

996: Dávidov nasledovník Šalamún stavia prvý chrám. Jeruzalem sa stáva svätým mestom.

587: Dobytie mesta babylonským kráľom Nabuchadnezorom II. a zrúcanie chrámu. Deportácia obyvateľstva do Babylonu („babylonské zajatie“).

539: Návrat Židov do vlasti a obnova chrámu (dokončenie r. 515).

63: Dobytie Jeruzalema cisárom Pompejom. Palestína je včlenená do Rímskej ríše.

66-70 n.l.: Povstanie Židov po zavedení zbožštenia cisára Rimanmi.

70: Rozbúranie mesta a chrámu rímskymi légiami pod vedením Tita.

135: Židovské povstanie pod vedením Bar Kochbu Rimania potlačili. Na mieste bývalého Jeruzalema vzniká rímska kolónia Aelia Capitolina. Vyhnanie Židov z krajiny.

313: Obrátenie cisára Konštantína na kresťanstvo. Jeruzalem sa stáva kresťanským mestom a ostáva ním počas tristo rokov. Vznikajú kresťanské stavby.

638: Dobytie Jeruzalema kalifom Omarom I. a začlenenie krajiny do rozrastajúcej sa arabskej svetovej ríše.

1099, 15. júla: Dobytie mesta kresťanskými križiackymi rytiermi z Európy. Založenie kresťanského Jeruzalemského kráľovstva.

1187: Dobytie mesta sultánom Saladínom. Od r. 1244 je Jeruzalem až do najnovších čias bez prerušenia pod vládou moslimov, a to od r. 1517 ako časť Osmanskej ríše.

1291: Pád Akkonu, poslednej bašty križiackych štátov v oriente.

1917: Obsadenie územia britskými vojskami a jeho začlenenie do britského mandátu Palestína (r. 1920).

1948: Rozdelenie mesta – po prvej izraelsko-arabskej vojne – medzi Jordánsko a Izrael.

1967: V Šesťdňovej vojne obsadzuje Izrael Východný Jeruzalem.

1980, 30. júla: Východný Jeruzalem je pričlenený k ostatnému mestu a tak sa stáva súčasťou štátu Izrael.

Prameň: Redakcia, „Die Geschichte der Stadt Jerusalem“, Weltwoche č. 28, 15. júla 1999.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Stručné dejiny Jeruzalema"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*