Pozoruhodný úspech kanadských humanistov

Babu R. R. Gogineni

Kanadská humanistická asociácia (KHA), člen IHEU, vyvolala veľký ohlas v celej Kanade, keď podala v Parlamente nasledovnú petíciu, aby sa z preambuly ústavy vynechal Boh:

„My, podpísaní občania a obyvatelia Kanady, upozorňujeme Snemovňu,

– že tá sekcia Preambuly Kanadskej listiny práv a slobôd (Konštitučný akt z roku 1982), ktorá znie: „Keďže Kanada sa zakladá na princípoch uznávajúcich božiu zvrchovanosť…“, diskriminuje a uráža milióny Kanaďanov, ktorí nie sú kresťania, resp. sú bez náboženstva,

– že každý vládny akt, ktorý diskriminuje Kanaďanov, ktorí nie sú kresťania, resp. sú bez náboženstva tým, že schvaľuje náboženské ohľady alebo činy, škodí verejnosti, pretože takéto uprednostňujúce vládne výnosy odporujú duchu a cieľu Kanadskej listiny práv a slobôd,

– že tento podklad diskriminácie voči Kanaďanom nekresťanom a bez náboženstva bude odstránený, ak sa urobia navrhované legislatívne opatrenia“.

Preto žiadatelia vyzývajú Parlament, aby poveril legislatívu zmeniť v Preambule Kanadskej listiny práv a slobôd výraz

„Keďže Kanada sa zakladá na princípoch uznávajúcich božiu zvrchovanosť a právo zákona“

na

„Keďže Kanada sa zakladá na princípoch uznávajúcich zvrchovanosť intelektuálnej slobody a právo zákona“

a aby sa Oddiel 2(a) Základných slobôd zmenil zo „sloboda svedomia a náboženstva“

na

„sloboda svedomia a mať i nemať náboženstvo“.

Myšlienku vynechať Boha z Ústavy mal člen KHA Fern Wayman a petíciu s tisíc podpismi prečítal v Parlamente 8. júna 1999 poslanec za Novú demokratickú stranu Svend Robinson. Vyvolal brutálnu búrku odporu v parlamente aj v masmédiách. Predsedkyňa jeho strany ho za trest poslala do poslednej lavice …

Vláda má odpovedať do 45 dní, ale spravidla to trvá dlhšie. Očakáva sa, že odpoveď bude negatívna. KHA má možnosť predložiť problém Najvyššiemu súdu, ale to by stálo 50-100 tisíc $, alebo Organizácii spojených národov. Posledná možnosť je opakovať petíciu každé 3-4 roky.

*  *  *

Prameň: Babu R. R. Gogineni, “Petition of MP Svend Robinson in Canadian Parliament”, Internat. Humanist News, č. 7, 1999.  www.iheu.org/node/1452

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Pozoruhodný úspech kanadských humanistov"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*