Trpíš dieťatko?

Anonym

Medzinárodná súťaž na esej o náboženstve a právach detí *, usporiadaná Medzinárodnou humanistickou a etickou úniou (International Humanist and Ethical Union)

Ceny

· Všeobecná kategória: Jedna cena 200 angl. libier a diplom IHEU

· Kategória mládeže: Jedna cena 100 angl. libier a diplom IHEU

· Záslužný diplom sa bude vydávať v obidvoch kategóriách

Esej

· Rozsah najviac 3500 slov, písané po anglicky

· Dosiaľ neuverejnené, predložiť písané obriadok

· Ak sa predkladá e-mailom, písané ako Word for Windows document

· Termín: do 15. marca 2000 doručiť do kancelárie IHEU

· Eseje sa nevracajú. Odmenené a vybrané eseje budú pravdepodobne uverejnené v osobitnom zborníku.

Hodnotenie

· Mená víťazov budú uverejnené pred alebo 15. apríla 2000. IHEU si vyhradzuje právo ceny neudeliť, ak kvalita príspevkov nebude vyhovovať.

· Príspevky budú hodnotiť členovia Komisie IHEU pre náboženské zneužívanie detí. Posudzovať sa bude podľa toho, ako sa opisujú alebo posudzujú súčasné miestne alebo medzinárodné nástroje ľudských práv a ich implementácia, a to v konkrétnych situáciách. Eseje musia prejavovať pochopenie pre všeľudský význam práva na slobodu vyznania a svetonázoru a ak je to možné navrhovať riešenie problému.

· Dôležitý je aj štýl, elegancia a čistota vyjadrovania.

Účasť

· Prihlášky na súťaž, Rezolúciu IHEU o náboženskom zneužívaní detí a podmienky súťaže možno získať na internete: www.iheu.org

alebo na adrese: Mr. Babu R.R. Gogineni, Executive Director IHEU, 47 Theobalds Road, London WC1X8SP, United Kingdom.

* * *

* genitálne mutilácie (poranenia, napr. obriezkou) dievčat (Egypt, Sudan a i.); obriezka chlapcov (Izrael); zosobášenie s bohmi a dedinská prostitúcia (Devadasiovia a Jogíni v Indii); odmietanie lekárskej pomoci z náboženských dôvodov (svedkovia Jehovu); odvody do armád vedúcich náboženské vojny (Srí Lanka, Afganistan a i.); indoktrinácia a premývanie mozgov (sekty a veľké náboženstvá: islam v Madrase v Indii, hinduistické a budhistické kláštory všelikde); povinné vyučovanie náboženstva vo verejných školách (kresťanská výchova v Nórsku, Argentíne a i.; islamská výchova vo všetkých islamských štátoch).

Je načase zamerať pozornosť na porušovanie práv detí v mene náboženstiev alebo náboženstvami!

Prameň: Internat. Humanist News, č. 7, 1999. – http://www.iheu.org/node/1452

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Trpíš dieťatko?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*