zneužívanie detí


Trpíš dieťatko?

Anonym Medzinárodná súťaž na esej o náboženstve a právach detí *, usporiadaná Medzinárodnou humanistickou a etickou úniou (International Humanist and Ethical Union)