Peklo zamrzlo

Anonym

Pozrite sa na otázku pri písomke z chémie, položenú na univerzite v Nanterre.

Odpoveď jedného študenta bola taká pochabá, že profesor ju dal internetom ďalej svojim kolegom, takže si ju môžete aj vy prečítať.

Otázka: Je peklo exotermické (vytvára teplo) alebo endotermické (pohlcuje teplo)?

Väčšina študentov sa ukázala veriacimi, keďže použili Boylov zákon alebo jeho varianty: ak sa plyn rozťahuje, ochladzuje sa – a obrátene.

Jeden študent dal však nasledujúcu odpoveď:

Po prvé, potrebujeme vedieť, ako sa mení hmotnosť pekla s časom. Potrebujeme vedieť, v akom množstve duše do pekla vstupujú a z neho vystupujú.

Po druhé, myslím si, že môžeme bez rizika predpokladať, že ak raz duša do pekla vstúpi, nedostane sa už von. Taká možnosť sa v Biblii nespomína.

V otázke vyrátania počtu duší, ktoré vstupujú (idú) do pekla, sa musíme pozrieť na názory rozličných náboženstiev, ktoré na svete v súčasnosti existujú.

Väčšina náboženstiev tvrdí, že ak nie ste ich príslušníkom, pôjdete do pekla. Keďže existuje viac ako jedno náboženstvo, uznávajúce toto pravidlo, a keďže ľudia nie sú členmi viac ako jedného náboženstva, môžeme uzatvárať, že na základe rozhodnutia jedného z mnohých náboženstiev všetci ľudia pôjdu do pekla.

Teraz sa pozrime na rýchlosť, akou sa mení objem pekla, pretože Boylov zákon hovorí, že „ak má ostať tlak a teplota v pekle stála, musí sa objem pekla zväčšovať úmerne so vstupom duší“. Z toho vyplývajú dve možnosti:

  1. Ak sa peklo rozširuje pomalšie, ako doňho vstupujú duše, stúpa teplota a tlak do tých čias, až peklo vybuchne.
  2. Ak sa peklo rozširuje väčšou rýchlosťou ako je rýchlosť vstupu nových duší, teplota sa znižuje, až peklo zamrzne.

Ak prijmeme predpoklad mojej spolužiačky Jesiky, ktorá mi celý náš študentský prvý rok tvrdila, že

peklo zamrzne, kým ja budem s tebou spať“,

a zoberieme do úvahy skutočnosť, že včera v noci som s ňou spal, potom je hypotéza správna. Som istý, že peklo je exotermické a už zamrzlo… Dôsledkom tejto teórie je, že keďže peklo zamrzlo, nepriberá už duše a teda neexistuje… Takže ostáva len raj a dokazuje to existenciu božskej bytosti, čo vysvetľuje, prečo Jesika poslednú noc neprestávala kričať „Ó, bože!“

Tento študent bol jediný, čo dostal známku 20/20.

Z neznámeho prameňa v internete preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Peklo zamrzlo"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*