Ď.B.J.P. – (T.G.I.F.) – Amen

Ďakujem Bohu, je piatok – Thanks God, It’s Friday.

Kresťanský zväz zamestnancov priemyslu v Croydone pri Londýne, vo svojej funkcii ako komisia expertov rozličných cirkví, rozosiela balíčky nasledovnej modlitby. Tento zväz si už dávnejšie sťažuje, že „prieskumy ukazujú, že účtovníci, robotníci, zamestnanci bánk a obchodu, burziáni a správcovia penzijných a zdravotných fondov … len veľmi zriedka sa spomínajú v kostolných modlitbách.” V snahe odpomôcť tomu vydáva Zväz dokonca návody na priebeh nových bohoslužieb. Pôvodnú správu o tejto veci uverejnil Harper’s Magazine už vo februári 2004.

Text predmetnej modlitby:

Bože Otče náš, prosíme Ťa o požehnanie pre náš ekonomický svet: požehnaj ľudí vo vláde a v bankách, najmä v chudobných štátoch. Urob, aby naši vladári pochopili ekonomické sily a mechanizmy tvorby bohatstva; urob, aby vydávali zákony a nariadenia, ktoré zabezpečia slobodu pre ľudí, ktorí tvoria bohatstvo.

Prosíme Ťa o požehnanie a vedenie ľudí, ktorí si vedia poradiť s nadbytkom. Modlíme sa za našich manažerov.

Modlíme sa za nezamestnaných, prepracovaných a pracujúcich v masmédiách.

Modlime sa za ľudí, ktorých zamestnanie vyžaduje prácu v nesociálnych hodinách, ďalekú a dlhú dochádzku, časté zmeny bydliska.

Modlíme sa za tých, čo nemajú zmysel pre účel alebo poslanie. Modlíme sa za poradcov pri voľbe dobrého povolania.

Modlíme sa za tých, čo od pracovného stresu stratili zdravie. Použi, Pane, svoju liečivú silu pri tých, čo sa poranili pri práci a priveď zdravotných a pracovných inšpektorov vyšetrovať také prípady.

Modlíme sa za tých, čo uvažujú o zmene svojho zamestnania, najmä za tých, čo sú v práci nespokojní, ktorých zamestnanie je neisté, ktorí sa cítia nedohodnotení alebo nevyplnení. Najmä sa však modlíme za tých, čo sa nemôžu dočkať piatej hodiny v piatok.

Prameň: internet

Amen.

Be the first to comment on "Ď.B.J.P. – (T.G.I.F.) – Amen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*