Apostáza, Débaptisation, Kirchenaustritt, Sbattezzo, Uscire dalla chiesa, Wystąpienie z kościoła

Vo svojom vystúpení na Stredoeurópskom humanistickom fóre 2020 v Banskej Bystrici antropológ Juraj Majo upozornil na jeden zaujímavý aspekt vývoja náboženskej scény na Slovensku. Tá sa podľa neho výraznejšie mení a podiel bezkonfesijných obyvateľov zrejme narastá. Dochádza k výraznejšiemu odklonu obyvateľstva od pôvodnej cirkvi, najmä od cirkvi katolíckej. Dokonca tí, ktorí sa stali bezkofesijnými v priebehu života tvoria medzi aktuálnym obyvateľstvom bez vyznania síce miernu, ale predsa len väčšinu (52 %). V porovnaní s okolitými štátmi je v tomto smere Slovensko ojedinelým prípadom. V krajinách ako Česko, Chorvátsko, Bulharsko, či Maďarsko je až ¾ ľudí mimo cirkvi bezkonfesijnými od narodenia.

Trochu histórie

V minulosti ľudia vždy museli povinne patriť do nejakej cirkvi. Na našom území možnosť vystúpiť z cirkvi bez povinnosti prestúpiť do inej registrovanej cirkvi je možné len od roku 1895 (na základe zákonného článku XLIII/1895). Toto právo sa však nevzťahovalo na ich deti. Nenáboženskí rodičia totiž boli povinní dohodou určiť náboženstvo, v ktorom chceli mať vychovávané svoje deti. Ak to neurčili oni, určil to štát. Oficiálne vystúpenie z cirkvi – povinne oficiálnym oznámením štátnemu úradu – bolo v Československu zrušené až v roku 1954. Odvtedy až dodnes je to vec cirkví a samotných občanov.

Zistiť objektívne koľko ľudí ročne vstupuje z cirkvi sa preto jednoducho nedá. Podľa Konferencie biskupov Slovenska je vystúpenie z cirkvi slobodný úkon garantovaný v ústave. Presné štatistiky o počtoch ľudí, ktorí o vystúpenie žiadajú, si nevedú(?!). „Všeobecne to nie sú vysoké počty,“ priblížil hovorca konferencie biskupov Martin Kramara. Konzervatívny internetový denník Postoj sa nedávno pokúsil zistiť presnejšie číslo oslovením dvanástich slovenských katolíckych diecéz. Podľa ich odpovedí, resp. neodpovedí vyšlo, že ročne na Slovensku vystupuje z katolíckej cirkvi asi necelá stovka ľudí. Jediná diecéza, ktorá dokázala uviesť presné čísla bola Košická arcidiecéza, tá za roky 2016-2020 uvádza počet 142 ľudí.

Vystúpenie z cirkvi – dnes

Na slovenskom internete nájdeme viaceré stránky, ktoré radia ľuďom ako formálne správne vystúpiť z cirkvi a dokonca im generujú tlačivá pre správny postup. Jednou z nich je stránka Bez cirkvi.sk, ktorá uvádza počet vygenerovaných žiadostí 256. Druhou je stránka, ktorá má vtipný i symbolický názov Zbohom.net a tá uvádza počet vytvorených žiadostí 5 664. Len ich spoločný súčet dáva už hodnotu 5 920 žiadostí o vystúpenie z cirkvi. To je skoro 12-násobne vyššie číslo ako uvádza samotná katolícka cirkev. Odpoveď na otázku, ktoré číslo je bližšie k realite nám dajú v istej miere výsledky sčítania obyvateľov z tohto roku. Začiatkom budúceho roka by sme mali poznať odpoveď…

Odchod od/z cirkvi je zložitý osobnostný problém, spojený s nielen s etickými a hodnotovými rozhodnutiami, ale, čuduj sa svete, aj s právnymi problémami. Aj zo skúseností, ktoré v médiách publikovali viacerí tzv. odpadlíci – apostati samotný proces vystúpenia z cirkvi je pomerne zložitý a cirkev sa nespráva práve ústretovo. Cirkev sa samozrejme vystupovaniu bráni. Podľa cirkevného práva je človek, ktorý vystúpi z katolíckej cirkvi exkomunikovaný. To znamená, že mu cirkev zakazuje vysluhovať, prijímať sviatosti a sviatostné rozhrešenie hriechov, nemôže byť krstným ani birmovným rodičom. Bez prejavu pokánia pred smrťou nemôže mať ani katolícky pohreb.

Katolícka cirkev (okrem Košickej arcidiecézy, ktorá ako jedna z mála slovenských diecéz pozná a zverejnila presné čísla) ani nemá zverejnenú oficiálnu smernicu, ktorá by ľudí usmernila, ako správne postupovať. Veľmi často na písomné žiadosti cirkev dlhodobo neodpovedá. Spišská diecéza napríklad zo 105 žiadostí z cirkvi od roku 2017 prepustila z cirkvi doteraz len 31, ostatné zamietla, alebo sú v riešení. Aj keď, ako hovorí hovorca KBS Martin Kramara, je to vaše ústavné právo.

Osobné skúsenosti z apostázi

Proces odklonu od cirkvi sa u ľudí spája často s rôznymi príčinami. Tu si uveďme pre lepšie pochopenie tri príklady z nich:

V roku 2017 zverejnila na YouTube expresívnu, úprimnú a pôsobivú výpoveď o dôvodoch svojho rozchodu s cirkvou mladá blogerka, modelka a vegánka Nikoleta Kováčová, vystupujúca pod nickom Surová dcérka. Vo videu vysvetľuje prečo sa ako 18-ročná rozhodla vystúpiť z cirkvi: „Nechcem, aby sa moje meno, moje číslo, zapisovalo do toho, že… koľko Slovákov patrí k Rímskokatolíckej cirkvi, koľko Slovákov je veriacich a podľa toho samozrejme cirkvi dostávajú peniaze… Nechcela som v budúcnosti sponzorovať žiadnu cirkev.“ Toto inšpiratívne 18-minutové video, kde vysvetľuje ďalšie okolnosti jej vystúpenia z cirkvi, si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz

36-ročný Tomáš v roku 2020 pre denník Plus 1 deň uviedol pre zmenu tieto dôvody: „Chodil som na katolícku základnú školu aj gymnázium. Nevyhovovalo mi, ako nás vyučujú náboženstvo a aká bola prítomná náboženská manipulácia detí. Sexuálna výchova bola tabu, mali sme len jednu hodinu, na ktorej nám premietali video o tom, že masturbácia je škodlivá… Prekáža mi, ako kresťanstvo zasahuje do politiky, ako sa obmedzujú ženské práva a práva sexuálnych menšín.“

Veľmi podrobný návod spolu so vzormi tlačív ako vystúpiť z cirkvi, čiže ako zrealizovať úkon formálneho odpadnutia od Katolíckej cirkvi spojený s výmazom osobných údajov podľa GDPR na svojom webe v roku 2021 zverejnil autor pod nickom Sám vojak v poli, ktorý upozorňuje: „Uvedom si, že predstaviteľom katolíckej cirkvi stačí, že si pokrstený. Im až tak veľmi nezáleží na tom, že ich ignoruješ, veď si už ich, si pokrstený“. O motívoch svojho vystúpenia z církvi napísal: „Som bývalý katolícky disident, ktorý toho pre katolícku cirkev urobil veľa. Ona neriešila sexuálne zneužívanie mojej dcéry jej katechétom na gymnáziu sv. Uršule v Bratislave. Ona začala boj proti nám a to na úrovni všetkých slovenských biskupov a aj na úrovni jednotlivých dikastérií vo Vatikáne. Cirkev mi otvorila oči. Teraz sama žne to, čo sama zasiala. Je to moja skúsenosť vykúpená stratou vlastného dieťaťa.“

Ako postupovať pri vystúpení

Aj tieto osobné výpovede dokazujú, že je lepšie vysporiadať si svoj vzťah z cirkvami a v prípade, že ste boli pokrstení, urobiť to formálne správnym spôsobom. Ak aj Vy pociťuje túto potrebu, dobré a úspešné návody ako formálne správne uskutočniť vystúpenie z cirkvi (Apostázu, Débaptisation, Kirchenaustritt, Sbattezzo, Uscire dalla chiesa, Wystąpienie z kościoła), nájdete na týchto webových stránkach:

 

Zbohom.net   

 

 

Sám vojak v poli 

 

 

Bez cirkvi.sk 

 

Ilustračný obrázok je prevzatý a mierne farebne upravený z poľskej stránky Apostazia.info, ktorá sa venuje problematike vystúpenia z cirkvi a podpore ľudí, ktorí tento proces podstupujú. Táto stránka v mnohom inšpirovala aj slovenské stránky zamerané na túto oblasť.

Be the first to comment on "Apostáza, Débaptisation, Kirchenaustritt, Sbattezzo, Uscire dalla chiesa, Wystąpienie z kościoła"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*