bioetikaApoštol rozumu

Jörg Lau S uspokojením konštatujeme, že nemecký parlament prijal kompromisné riešenie problému práce s kmeňovými bunkami: na jednej strane ju zakazuje, na druhej strane ju za určitých…K obsahu ZH 26

Pravicový mesačník Die politische Meinung uverejnil v júni 2000 článok prof. Eugena Bisera „Rozvinie ešte kresťanstvo presvedčivosť?”, v ktorom autor rozvíja myšlienku, že z duchovných koreňov Západu (rozumej:…


Moja je morálka?

Robert Leicht Nie. Proti fundamentalizmu v bioetike Vášnivé aj bolestivé debaty sa už viedli v nemeckom parlamente často – ale taká, aká sa otvára v poslednom májovom…