antropotechniky

Nové požehnanie poznania

Rastislav  Škoda 19. októbra 2000 predstúpili pred svetovú verejnosť v Chicagu prešťastní rodičia Jack a Lisa Nashoví z Denveru v štáte Colorado a oznámili vyliečenie svojej šesťročnej dcérky Molly….


Sme vo veku antropotechník

Rastislav Škoda V minulom čísle ZH sme nahlásili príspevok o diskusii, ktorá prebehla na jeseň 1999 v nemeckých masmédiách okolo prednášky filozofa Petra Sloterdijka „Pravidlá pre ľudskú záhradu“,…

Projekt Zarathustra

Thomas Assheuer Filozof Peter Sloterdijk volá po genotechnickej revízii ľudstva. … Kým post-metafyzicky naladená filozofia si už netrúfa vysvetľovať univerzum ako celok, prírodovedci veselo montujú…