Spomíname… Michal Czupil (1930-2022)

Zvládnuť tohtoročné leto, ktoré patrilo k štyrom najhorúcejším za posledných skoro 150 rokov, bolo nesmierne náročné aj pre zdravých ľudí. Preto nie je prekvapujúce, že sme sa v tomto „vriacom“ čase rozlúčili s viacerými našimi priateľmi, najmä ak boli už dlhšie chorí. Medzi nich patrí aj náš dlhoročný priateľ, ateista a odbojár, akademický sochár Michal Czupil, s ktorým sme sa rozlúčili koncom júla.

Rodák z Vranova nad Topľou, Michal Czupil, vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v rokoch 1958-1964. Štúdium v ateliéri reliéfneho sochárstva národného umelca profesora Rudolfa Pribiša v mnohom určilo charakter jeho tvorby. Ako je to pre umelcov typické vo svojej tvorbe akosi prirodzene prezentoval aj svoje vnímanie sveta a hodnotové postoje. Venoval sa komornej a monumentálnej tvorbe, preto popri monumentoch k jeho tvorbe patria aj drobné plastiky a medaily k rôznym príležitostiam. Spomeňme aspoň niektoré.

Asi najznámejším dielom Michala Czupila je socha, ktorá bola odhalená v Ľubochni v roku 1971 pri príležitosti 50. výročia zjazdu ľavicovej časti Sociálnej demokracie, konaného v tejto obci v polovici januára 1921. Toto stretnutie výrazne prispelo k založeniu Komunistickej strany Československa. Pri tvorbe diela zohľadnil miesto inštalácie sochy a vedome sa vyhol ťažkým hmotám. Naopak začiatky komunistického hnutia na Slovensku stvárnil v zdanlivo jednoduchej, o to však výtvarne dynamickejšej, kompozícii muža so zdvihnutými rukami, symbolicky držiaceho pochodeň.

Pamätník k 50. výročiu zjazdu ľavicovej časti sociálnej demokracie v Ľubochni – Zdroj: Archív Liptovského múzea v Ružomberku

Na druhej strane jeho monumentálne súsošie Pamätník bojovníkom proti fašizmu a za slobodu našich národov, ktoré je umiestnené v centre jeho rodného mesta na Námestí osloboditeľov vo Vranove nad Topľou, je charakteristické štylisticky čistými postavami s esteticky vyjadrenou hmotou zvýrazňujúcou úctu a význam protifašistického odboja a boja za našu slobodu. Ako aktívny člen Zväzu protifašistických bojovníkov sa zaslúžil aj o umiestnenie pamätnej tabule na dome v rodnom meste, kde sa stretávali príslušníci partizánskej skupiny pôsobiacej v neďalekých horách.

Pamätník bojovníkom proti fašizmu a za slobodu našich národov vo Vranove nad Topľou – Zdroj: Mesto Vranov nad Topľou

Michal Czupil patril medzi zakladateľov Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, ktorá združuje a je predstaviteľom agnostikov, ateistov, humanistov, sekularistov či skeptikov na Slovensku, Bol dlhoročným členom vedenia spoločnosti. Nie náhodou je aj autorom jej prvého loga. Jeho slová, ktorými zdôvodňuje výtvarnú podobu loga Spoločnosti Prometheus, sú krásnou ukážkou dokumentujúcou jeho filozofický, estetický a kreatívny prístup k tvorbe: „Ide o znak komponovaný do kruhu, po obvode ktorého je v jeho dolnej časti umiestnený text – kruhopis ´Prometheus´. Priestor kruhu je delený horizontálne, nie priamočiaro, ale v tvare plameňovitého prelínania, pričom horná časť predstavuje vesmír. Ten je farebne vnímaný tmavomodro a v jeho priestore je zakomponované súhvezdie Malého Voza s Polárkou. Dolnú časť vypĺňa prometheovský oheň, farebne červený, ktorý je opticky v súčinnosti s kruhopisom vnímaný ako pochodeň. Tieto symbolické prvky sú podriadené kompozičnému zámeru – symbolu túžby človeka po poznaní.“

Prvé logo Spoločnosti Prometheus, ktorého autorom je akademický sochár Michal Czupil a bolo schválené dočasnou Ústrednou radou SP 11. apríla 1990.

Jeho príležitostné drobné kresby osviežovali viaceré čísla Spravodajcu spoločnosti. Pri príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti Prometheus bol ocenený pamätnou medailou Za vernosť humanizmu. Asi je zbytočné zdôrazňovať, že bol opäť jej nezištným autorom.

Michal, ďakujeme. Česť Tvojej pamiatke!

 

Autorom portrétnej fotografie Michala Czupila je Jozef Horváth. Ďakujeme pracovníkom Liptovského múzea v Ružomberku a Metského úradu, referátu kultúry vo Vranove nad Topľou, za spoluprácu pri príprave tohto článku.

2 Comments on "Spomíname… Michal Czupil (1930-2022)"

 1. Na jeseň r. 2013 na tzv. “valnom zhromaždení” S.P. v Banskej Bystrici jeden starší pán sadol vedľa mňa a začal sa ma vypytovať, či nie som taký “zradca ako ten”. Bol tak rozzúrený, že na meno E.Ch. som musel prísť sám.

  Ukľudňoval som ho, že ja nie som špecialista na politický bullshit, ja mám prírodovedecké a technické vzdelanie – a čo je najpodstatnejšie – na rozdiel od p. Eduarda Chmelára nie som členom žiadnej cirkvi (ako tohoto času Chmelár ešte bol).

  No, ale odporúčal som mu Chmelára zbytočne neriešiť, veď pravdepodobne aj on je človekom dobrej vôle – po svojom. Spomínaný pán však neposedne sťažoval počas celej schôdze – a nakoniec zahlásil že zo Spoločnosti Prometheus definitívne odchádza, lebo nesúhlasí s postojmi vedenia organizácie.

  Následne mal som v možnostiach zistiť, že tento pán – kto bol najvyššou pravdepodobnosťou vyššie prezentovaný pán Czupil – mal vtedy vo všetkom pravdu!

 2. P.S.
  “mal vtedy vo všetkom pravdu”
  Pod tým samozrejme nemal som na mysli pána Eduarda Chmelára – on odvtedy sa hodne polepšil a niekedy prednáša aj veľmi múdre myšlienky. 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.


*