Organizované náboženstvo je zdrojom všetkých ťažkostí

Ben Johnson

Najväčšia katolícka univerzita v USA predstaví na kombinovanom slávnostnom otvorení rečníka, ktorý verí, že „z extinkcie ľudstva by ostatný život na Zemi ohromne profitoval“, ktorý považuje „kresťanstvo za najnebezpečnejšiu oddanosť nejakej veci“ a ktorý vyzýva k všemožnému oslabovaniu „rozkladných a utláčajúcich inštitúcií organizovaného náboženstva“.

Populačný guru E. O. Wilson prednesie 10. júna 2012, v deň svojich 93. narodenín, otváraciu reč pri slávnostnom kombinovanom otvorení nového ročníka Kolégia liberálnych umení a sociálnych vied a Kolégia vied a zdravotníctva DePaulovej univerzity v Chicagu.

Hoci vedecky pracoval ako myrmekológ a bol profesorom na Harwardovej univerzite – objavil viac ako 450 druhov mravcov – , meno si urobil v 1970-tych rokoch ako otec sociobiológie. Medzitým prejavoval svoje nadšenie pre „kontrolu populácie“, internacionalizmus a oslabovanie „tyranskej“ moci náboženstva.

V roku 1999 poskytol kanadskému rozhlasu interview pre seriál Od nahej opice k superdruhu a v ňom povedal, že „keby všetko ľudstvo vymizlo, ohromne by to prospelo ostatnému životu … lesy by sa opäť rozrástli, celá Zem by sa zazelenala, oceán by sa zas hemžil rybami.“ Dodal, že „keby zmizli všetky mravce, boli by výsledky temer katastrofálne.“

Je presvedčený, že súčasná populácia dosahuje katastrofálny kulminačný bod. Už v roku 2002 povedal moderátorovi Benovi Wattenbergovi:

„Všetci, resp. temer všetci si uvedomujeme, že ľudstvo dohnalo svoj populačný rast do krajnosti. Istotne už riskujeme vyčerpanie niektorých prírodných zdrojov a začíname vytvárať nedostatky, ktoré bude veľmi ťažké prekonať.“ Dodal „Máme aj optimistický projekt, to je spodná línia, že ľudstvo už nebude veľmi dlho rásť … a raz začne jeho počet klesať.“

V roku 2003 napísal v knihe Budúcnosť života:

„K povzbudzovaniu kontroly populácie najmä v rozvojových krajinách nedochádza nikdy príliš skoro.“

Bol optimistom, keď konštatoval, že „konečne začíname odvádzať energiu inštinktov od nacionalizmu a tyranskej moci organizovaných náboženstiev k iným témam“.

Dve sily, ateizmus a internacionalizmus, sú „príčinou vzniku čajových stretnutí (Tea Party) a populistickej revolty, ktorá sa zmocnila republikánskej strany. Všade sa cíti, že staré zväzky medzi skupinami sa trhajú a vznikajú nové spoločenstvá.“

Neváhal napísať:

„Organizované náboženstvá sú žriedlom, z ktorého pramenia všetky ťažkosti a najnebezpečnejší sú evanjelikáni, pre ktorých je biblia platnou historkou o stvorení a nevedia sa zmieriť s evolúciou.“

„Nelogičnosť náboženstiev nie je pre nich slabosť, ale ich základná sila.“

Vo svojej knihe Consilience (1998 – asi Jednota znalostí) napísal Wilson:

„Podľa môjho názoru je najnebezpečnejšia slepá oddanosť jednej myšlienke typická pre kresťanstvo. Nebola vymyslená pre tento svet. Viera v posmrtný život oslabuje oddanosť voči našej planéte Zem.“

Takýto názor je ozvenou slov Johna Holdrena, vedeckého cára Baracka Obamu, ktorý vo svojej knihe EcoScience napísal:

„Kresťanská koncepcia sveta, ako ju stvárnil sv. Pavol, že napríklad ‚nemáme tu trvalé bydlisko‘, nám pochopiteľne môže pomôcť vysvetliť, prečo majú niektorí ľudia len malý záujem o dlhodobú budúcnosť globálneho prostredia alebo o dobro budúcich generácií ľudstva.“

Dokonca aj „myšlienka biologického Boha“ je čoraz viac spochybňovaná „biológiou a osobitne neurobiológiou“, napísal Wilson v roku 1998.

Dodal, že „má takmer náboženský pocit povinnosti zachovať na svete toľko biologickej rozličnosti, ako len je a bude možné.“

*

„Ako môže dávať katolícka ustanovizeň platformu pre šírenie názorov advokátovi depopulácie, ktorý nazýva kresťanstvo nebezpečným a nepochopiteľným?“ pýta sa Mathew Archbold zo Spoločnosti kardinála Newmana, ktorá pozoruje a preveruje katolícke univerzity.

„Toto je obraz kresťanstva, ktoré chce šíriť DePaulova univerzita?“ pýta sa aj Mary Ann Kreitzerová, v USA rešpektovaná katolícka blogerka. „Berte do úvahy iróniu situácie, ktorá vznikne, keď najväčšia katolícka univerzita štátu bude mať za hosťa muža, ktorý by bol šťastný, keby vyzabíjal budúcich študentov.“

*

(Táto posledná veta je teda veľmi zlomyseľná a je typická pre diskusiu o riešení problému preľudnenia zo strany nielen cirkevnej hierarchie, ale aj jednoduchých veriacich. Wilson sa dosiaľ ani slovom nezmienil o spôsobe, ako znížiť počet obyvateľstva, takže nevidím dôvod či oprávnenie pripisovať mu pocity šťastia po vyzabíjaní budúcich študentov. Ak to urobí v prednáške 10. júna, poponáhľam sa oboznámiť s tým čitateľov. – Pozn. prekl.)

Prameň: Ben Johnson, Organized religion ‘is where all the trouble comes from’: DePaul commencement speaker, LifeSiteNews, 15. 5. 2012.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Organizované náboženstvo je zdrojom všetkých ťažkostí"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*