Obzretie za Dňami humanistov II.

Tento ročník oceňovania humanistov bol v poradí už štrnásty. V pozvánke sme ho avizovali pod názvom Ceny humanistov 2020 a 2021. Príprava tejto dôležitej udalosti prebiehala v podmienkach pokračujúcej pandémie koronavírusu. Sme však veľmi radi, že sa napriek tomu mohli uskutočniť v krásnom prostredí Cikerovej siene historickej radnice MsÚ v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

Odovzdávanie ocenení moderovala rodovo vyrovnaná dvojica zastúpena z mužskej strany ostrieľaným profesionálom, dlhoročným moderátorom a ostrieľaným rozhlasákom Fedorom Mikovičom a krajšie moderátorské pohlavie zastupovala mladá modrátorka Martina Saktorová. V úvode i v priebehu akcie nám zahralo Duo Ľudovej hudby Mateja Kováča z Ponickej Huty, ktoré najčastejšie interpretuje ľudové pesničky z Podpoľania, no zvlášť z okolia Poník.

Tohtoročné oceňovanie humanistov bolo istým návratom do roku 2020. Kvôli pandémii koronavírusu malo v roku 2020 oceňovanie komorný charakter bez prítomnosti verejnosti. Preto sme vlaňajších laureátov verejnosti predstavili pri príležitosti tohtoročného oceňovania. Na fotografii s kvetmi v rukách vľavo Veľvyslanec humanizmu 2020 PhDr. Ivan Poljak, vpravo Humanista Roka 2020 doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD. Medailony, laudátia týchto ocenených si môžete pozrieť na stránke venovanej oceňovaniu humanistov v roku 2020.

Významným spestrením celej akcie bola kultúrna vložka, ktorú nam zabezpečil Mgr. Maroš Balog, rómsky líder a aktivista, absolvent UKF v Nitre, Katedry rómskej kultúry, ktorý pôsobí v treťom sektore a dlhé obdobie robí s romskou mládežou. Priviedol na tohtoročné ceny humanistov skupinu mladých rómskych tanečníkov, ktorí všetkých očarili.

Ocenenie Humanista roka si z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus PhDr. Romana Hradeckého prevzal Doc. Mgr. Eduard Chmelár, na fotografii vľavo. Ocenenie Veľvyslanec humanizmu bolo udelené prof. PhDr. Erichovi Mistríkovi, CSc. na fotografii vpravo. Podrobnosti o ocenených si môžete prečítať na samostatnej stránke kliknutím na ich mená.

Na druhom dni, oceňovaní humanistov, sa zúčastnila v súlade s rešpektovaním protiepidemiologickými opatreniami cca päťdesiatka členov, sympatizantov a ďalších priaznivcov humanizmu a Spoločnosti Prometheus z celého Slovenska. Mali sme tiež vzácných hostí: prezidenta EHF Michaela Bauera a zástupcov humanistov z Poľska Jaceka Tabisza a Kamila Gavela, ktorí vystupovali i na konferencii počas prvého dňa Dní humanistov 2021.

V závere oficiálnej časti si ešte prítomní účastníci pozreli tanečné pásmo romských mládežníkov, neprofesionálnych tanečníkov, ktorí očarili nielen farebnosťou rómskych krojov ale predovšetkým dynamickým vystupovaním a takmer prefesionálnym odtancovaním viacerých tancov na rómsku i modernú tanečnú hudbu.

Tradičným záverom každoročného oceňovania je skromná recepcia s prípitkom, ktorá je bodkou za celou udalosťou. V tomto roku prípitok predniesol Veľvyslanec humanizmu 2018 a zároveň najstarší účastník tohtoročného oceňovania doc. JUDr. Ján Chudík, CSc., na obrázku vľavo hore uprostred.

Učastníci dvoch Dní humanistov 2021 sa rozlúčili ešte spoločnou fotografiou. Účastníci i členovia orgánov Spoločnosti Prometheus sa zhodli, že tohtoročný priebeh mal vysokú úroveň vďaka skvelým prednáškam a zborníku, ktoré boli prezentované na konferencii, počas prvého dňa 18. 6. 2021,  vďala autorite a spoločenskom akceptovaní ocenených humanistov počas druhého dňa 19. 6. 2021 i zastúpeniu zahraničných hostí. Ako sa zvykne hovoriť: Zomrel kráľ, nech žije kráľ. Tešíme sa na budúcoročné spoločné stretnutie a sviatok humanistov, Deň humanistov 2022. 

1 Comment on "Obzretie za Dňami humanistov II."

  1. Peter Handlovský | 29. júla 2021 at 17:30 |

    Kvalitné podujatie a odmenenie ešte kvalitnejších laureátov slovenského humanistického hnutia bolo “čerešničkou na torte”.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*