Ako katolícka cirkev temer uznala antikoncepciu

Elaine Tyler Mayová

V súčasných horúcich predvolebných diskusiách o plánovanom rodičovstve a antikoncepcii v USA je niečo nepochopiteľné. Tieto boje sa bojovali – a vyhrali – pred polstoročím. Väčšina Američanov, temer všetky náboženské organizácie a vodcovia obidvoch politických strán uznali, že antikoncepcia osoží rodine, spoločnosti a svetu. (Do písmena to platí o Slovákoch – temer všetci to uznávali a naraz sa o tom začína pochybovať aj u nás. – Pozn. prekl.).

Hnutie smerom k hromadnému prijatiu antikoncepcie sa začalo na začiatku 20. storočia a urýchlilo sa v 1940-tych rokoch. V roku 1942 sa Birth Control Federation of America (Americká federácia kontroly pôrodov) premenovala na Planned Parenthood Federation of America (Americká federácia plánovaného rodičovstva). Abraham Stone, lekársky riaditeľ Margaret Sanger Research Bureau (Výskumnej stanice Margaret Sangerovej) to vysvetlil takto:

„Plánované rodičovstvo signalizuje, že individuálne dvojice si majú plánovať svoju rodinu a štáty svoju populáciu.“

Hoci sa hnutie za kontrolu pôrodnosti antikoncepciou stalo celoštátnym, trvalo pár rokov, kým sa k nemu pridali aj vodcovia národa. Prezident D. D. Eisenhower ešte v roku 1959 vyhlásil:

„Neviem si predstaviť nič, čo by bolo menej predmetom politickej alebo vládnej aktivity, resp. viazalo k zodpovednosti, ako antikoncepcia. Kým som tu ja, nevyhlási vláda za svoj program nijakú doktrínu, ktorá sa dotýka antikoncepcie; to nie je naša úloha.“

No o pár rokov neskoršie prišiel J. F. Kennedy, demokrat a prvý katolícky prezident USA, ktorý podporoval akcie spojené s plánovaním rodiny, a to v rámci americkej zahraničnej pomoci. V polovici 1960-tych rokov Eisenhower zmenil svoje stanovisko:

„Keď som bol prezidentom, povedal som, že antikoncepcia nie je úlohou našej federálnej vlády. Fakty však zmenili môj názor. Vláda musí konať. Zlyhanie v tejto veci by viedlo k zhoršeniu vyhliadok budúcich generácií a čakala by ich chudoba a trápenie. A nás by história odsúdila.“

V nasledujúcich dvoch desaťročiach každý americký prezident podporoval antikoncepciu ako podstatnú časť domácej a zahraničnej politiky. Aj katolícka cirkev uvažovala o zrušení svojho zákazu antikoncepcie – a temer ho uvoľnila.

V rozpore so široko rozšírenou mienkou je katolícky zákaz antikoncepcie relatívne nová záležitosť a v minulosti nebol sústavne podporovaný ani hierarchiou, ani laikmi. Až do roku 1930 nemala cirkev oficiálny postoj k antikoncepcii. No 31. decembra 1930 vydal pápež Pius XI. encykliku Casti Connubii (neviem, prečo sa to prekladá ako Encyklika o kresťanskom manželstve, keď castus znamená čistý alebo cudný; v angličtine to znie chaste wedlock, čisté manželstvo). V nej sa katolíkom po prvý raz vyslovene zakazuje používať antikoncepčné prostriedky (napríklad kondómy a pilulky).

Medzi tými, čo protestovali proti pápežovmu dekrétu, bola Margaret Sangerová, dcéra írskych katolíckych prisťahovalcov do Ameriky. Videla, ako jej matka vo veku 50 rokov zomrela vysilená pôrodmi a výchovou 11 detí. Dcéra pripísala jej smrť ustavičnému rodeniu detí a nedostatku antikoncepcie. Stala sa vášnivou organizátorkou boja za kontrolu rodičovstva.

Druhým veľkým oponentom katolíckeho zákazu bol John Rock, pobožný katolícky lekár, vyučujúci na Harwardovej lekárskej fakulte, ktorý sa mal stať jedným z vedúcich klinických výskumníkov, zodpovedných za vývoj pilulky. Bol toho názoru, že antikoncepcia je niekedy lekársky potrebná a inokedy môže byť osobne chcená, aby sa udržalo pri živote šťastné manželstvo a dala plánovať veľkosť rodiny. Veril, že antikoncepcia je rozhodujúca pre tých, čo si nemôžu dovoliť veľa detí. Už v 1940-tych rokoch pravidelne učil medikov, ako sa vkladá diafragma – hoci v Massachusetts bola antikoncepcia ilegálna.

Rock iste nebol radikálom. Bol to solídny republikán a neschvaľoval sex mimo manželstva. No otvorene sa postavil proti stanovisku katolíckej cirkvi a štátnym zákonom.

Keď začal robiť výskum orálnych antikoncepčných prostriedkov, myslel si, že pilulka umožní kontrolu rodičovstva, keď ju cirkev dovolí používať, pretože potlačí ovuláciu a produkciu hormónov, ktoré riadia včasné tehotenstvo. V roku 1963 vydal dokonca knihu s príslušným titulom: „The Time Has Come: A Catholic Doctor’s Proposals to End the Battle Over Birth Control.“ (Prišiel čas: Návrh katolíckeho lekára, ako skončiť boj o kontrolu rodičovstva.)

Situácia sa vyostrovala a cirkev musela uvážiť svoje stanovisko. Pápež Ján XXIII. zvolal v roku 1962 Druhý vatikánsky koncil. Jeho výsledkom bol celý rad reforiem, ktoré modernizovali cirkevné praktiky. Mnohí dúfali, že cirkev uvoľní aj svoj postoj k antikoncepcii. Veď pápež ustanovil skupinu teológov, ktorá sa mala vecou zaoberať – to však bolo krátko pred jeho smrťou a rozhodnúť musel jeho nástupca Pavol VI.

Tento v roku 1964 ustanovil novú poradnú komisiu pre kontrolu rodičovstva. Kým táto zasadala a zvažovala, rástli očakávania; mnohí novinári, kňazi a laickí katolíci očakávali, že cirkev zruší neobľúbený zákaz. Škótsky spevák Matt McGinn zložil veselú pieseň, zaznamenanú Petem Seegerom, o žene s domom plným detí a čakajúcou na pápežovo „požehnanie“ pilulky. Kúpila ich už celí balíček, takže bude pripravená na chvíľu cirkevného súhlasu. V refréne dúfa, že začuje pápežov súhlas ešte pred príchodom muža.

V roku 1967 unikol vo Vatikáne do tlače údaj komisie, že prevažná väčšina jej členov favorizuje zrušenie zákazu; bolo medzi nimi 60 zo 64 teológov, 9 z 15 kardinálov. Po dlhých úvahách vydal pápež v roku 1968 formálnu encykliku Humanae Vitae (O ľudskom živote, s podtitulom „O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti”); postavil sa na stanovisko menšiny a priklincoval cirkevný zákaz akejkoľvek formy umelého regulovania pôrodnosti.

Mnohí vedúci katolícki duchovní rýchlo kritizovali toto rozhodnutie. Otec Bernard Haring z Ríma, považovaný za hlavného morálneho teológa svojej doby, vyzval katolícke ženy a katolíckych mužov, aby počúvali hlas svojho svedomia väčšmi ako pápežov dekrét. Nespočetní farári a kapláni sa dali na jeho stranu a v tomto zmysle upravovali svoje kázne.

Na používanie antikoncepcie katolíckymi ženami malo pápežovo rozhodnutie malý účinok. Dva roky po vydaní dekrétu používali dve tretiny žien antikoncepciu. Rozdiel medzi katolíckymi a nekatolíckymi ženami sa rýchlo vytrácal až zmizol. Katolícka hierarchia ostala osamelým bojovníkom za svoje stanovisko a chýba jej sila na presadzovanie svojho zákazu.

V roku 1965 zrušil Najvyšší súd USA všetky zákony, ktoré bránili prístupu k antikoncepcii manželským dvojiciam a v roku 1972 rozšíril toto právo aj pre nezosobášených. Antikoncepcia sa stala bežnou rodinnou záležitosťou.

Obojstranná podpora prístupu k antikoncepcii sa začala drobiť v 1980-tych rokoch za vlády Ronalda Reagana. V roku 1984 vyslali Spojené štáty na konferenciu OSN o populácii do Mexika dvoch oponentov práva na potrat. Títo predložili svetu plán tzv. mexickej politiky USA. Ide o globálny zákaz americkej vlády podporovať akúkoľvek agentúru, americkú alebo cudziu, ktorá používa vlastné finančné prostriedky na podporu potratových služieb a poradenstva, aj keď sú tieto služby legálne a konajú sa bez federálnych peňazí. Také pracoviská nesmú dostávať nijakú podporu z americkej strany na plánovanie rodiny, a to ani keby peniaze mali ísť na iný účel, ako sú služby súvisiace s potratom. Veľká väčšina Američanov neschvaľovala tento Reaganov zákaz a priala si, aby v cudzej pomoci boli zahrnuté aj výdavky na informáciu a služby súvisiace s plánovaním rodiny. Napriek tomu platil tento zákon počas Reaganovho vládnutia i za prezidentstva Georgea H. W. Busha (mladšieho).

Záležitosť sa stala politickým futbalom. V roku 1993, päť dní potom čo začal úradovať, demokratický prezident Bill Clinton zrušil „mexický“ postup. Republikán G. W. Bush ho obnovil v roku 2001 za pár dní, ako sa stal prezidentom. A 23. januára 2009, štvrtý deň v úrade, demokratický prezident Obama ho opäť zrušil.

Podľa údajov Guttmacherovho inštitútu 99 % žien so sexuálnou skúsenosťou udáva, že v živote použili antikoncepciu. A tu naraz opäť sa vynucuje diskusia, či majú mať ženy prístup k regulovaniu pôrodnosti. Päťdesiat rokov po tom, čo John Rock, sociálny konzervatívec, katolík, člen republikánskej strany a lekár, trval na tom, že kontrola rodičovstva je konzistentná s učením katolíckej cirkvi. Zastával názor, že antikoncepcia je rozhodujúci faktor pre zdravie ženy a jej spokojnosť, rodinné šťastie a blaho celej spoločnosti. Obrovská väčšina Američanov všetkých vier a politických smerov s ním vtedy súhlasila. A súhlasia aj dnes.

*

Elaine Tyler Mayová je profesorka amerických štúdií na Minnesotskej univerzite. Napísala knihu „America and the Pill: A History of Promise, Peril, and Liberation” (Amerika a pilulka: História sľubov, nebezpečenstiev a oslobodenia).

*

Prameň: Elaine Tyler May, How the Catholic Church almost came to accept birth control, Washington Post Opinion, 24. 2. 2012.

30 Comments on "Ako katolícka cirkev temer uznala antikoncepciu"

 1. Marta Tkáčová | 29. mája 2012 at 7:17 |

  Nesúhlasim s clankom.
  A vidime to na vlastne oci – encyklika Humanae Vitae vysla v r. 1968 a uz vidime nasledky: Europa vymiera, moslimovia maju odvahu mat viac deti a prichadzaju do Europy doplnit pocet.
  Niektore vety v clanku nie su pravdive: 99 percent zien uziva antikoncepciu? hormonalnu? vsetky druhy? – to urcite nie!
  A netreba zabudat, ze encyklika Humanae Vitae dovoluje prirodzene metody planovania rodiny, hoci nepouzivat ziadne metody regulacie a riadit sa Bozim planom pre nasu rodinu je urcite najlepsim riesenim, ktore, pripustam, je hlavne pre veriacich. Kazde prijate dieta do rodiny je Bozie pozehnanie a milost pre rodinu.
  Ale prirodzene metody planovania rodiny mozu pouzivat aj neveriaci manzelia a vyhnu sa tak negativnym ucinkom hormonalnej a inych antikoncepcii.

 2. Marta Tkáčová | 29. mája 2012 at 7:25 |

  Este upresnenie:
  Aby nedoslo k omylu, Europa vymiera nie preto, ze vysla encyklika Humanae Vitae, ale preto, ze sa nou neriadime a nepocuvame hlas cirkvi. Viem , nie je to jednoduche, ale ked sa utiekame k Bohu, on je nam na pomoci.

 3. Zákazy nič neriešia. V núdzových okamihoch života /zlá sociálna situácia v rodine, zdravotné problémy…/, je antikoncepcia žiadúca. Súvisí to s etikou, ktorá nedovolí trápiť druhého človeka. Boh sa určite na človeka pozerá s porozumením, eticky.
  Ale samozrejme je to vec skúseností, nech sa každý rozhodne podľa toho, ako mu svedomie káže.

 4. veeeelmi tendencny clanok. nepouzivam ziadnu antikoncepciu, som katolik a nevidim v tomto pristupe k sexu ziadne negativa pre moj vzth s manzelkou, aj ked niekedy fungovanie podla plodnych-neplodnych dni vyzaduje urcitu davku sebaovladania. ja osobne by som za cenu akokolvek vzrusujuceho sexu nechcel riskovat, ze splodim dieta a obratom ho aj zabijem(dobre dobre viem ze to nehrozi pri prezervative). inac ked si najdete svedectva ludi(aj nekatolikov- roznych protestantov) co boli na neaky cas v nebi(aj pekle), tak tie svedectva dokazuju, ze dusu (identitu) boh dava cloveku uz pri splodeni (podla mna- ked spermia vojde do vajicka). a je v tych svedectvach aj jasne, ze ludia co pozabijali svoje deti idu po osobnom sude do pekla (samozrejme, ak to primerane olutovali a napravili svoj zivot tak nie)

 5. Niekto si asi potrebuje niečo dokazovať a ospravedlňovať poukazovaním na názory síce katolíkov, ale nie teologicky vzdelaných. Koniec koncov, to, že mal Pavol VI. pravdu vidno na tom, čo antikoncepcia so sebou priniesla. V skutočnosti to nie je plánovanie roidčovstva, na ktoré tu máme prirodzené metódy, ktoré sú omnoho spoľahlivejšie než o tom píšu pro-antikoncepčne zamerané weby, ale je to oddelenie sexu od manželstva. A s tým sa spája nevera, nemanželské deti, potraty, stúpajúci počet rozvodov, kríza rodiny atď. Tak, ako sa v článku píše, čo si zástancovia antikoncepcie mysleli, že jej schválenie prinesie, prišiel s ňou presný opak. Ešte možno dodať, čo so sebou prinášajú hore menované “neduhy”: generácie ľudí vychovaných bez mamy či otca, vyrastajúcich na ulici či v detských domovoch, z ktorých mnohí končia ako zločinci, narkomani,…ľudské trosky. No netreba ísť ani do takých extrémov, stačí spomenúť ďalšiu skupinu ľudí, ktorí vo svojej rodine zažili otcovu, či maminu neveru, rozvod,…a toto si neraz nesú aj do svojho manželstva.
  A tak míňame miliardy na podporu antikoncepcie a následne na sanovanie jej “prínosov”…

 6. Pánovi janovi:
  o NDE (zážitok blízky smrti) som prečítala čo sa dalo, prešla som takmer všetky webové stránky v angličtine a čo v slovenčine a češtine vyšlo knižne, tak som zhltla aj to, lebo som to dlhé roky pokladala za dôkaz duše a existencie posmrtného života, tým pádom aj Boha samotného. Ale s týmto vašim názorom, že dušu dáva Boh pri splodení nového jedinca som sa nikde nestretla. NAOPAK. Dušu človek vdychuje pri narodení, dovtedy je s matkou jeden organizmus. Duša čaká na nové telo podľa svojich zásluh. Toto bol častý názor tých ľudí, čo takýto zážitok mali. títo ľudia najčastejšie verili v reinkarnáciu, teda po tomto zážitku. Ďalej ľudia dávali najrôznejšie a najprotirečivejšie vyjadrenia na hocijakú (inú) tému. Jeden hlboko veriaci mladý človek študoval katolícku teológiu a nechal toho, lebo Boh mu povedal, že teológia je nezmyslom a on by sa mal venovať dačomu zmysluplnejšiemu. Iným sa dostalo od samotného Ježiša vysvetlenia, že Trojica neexistuje a že Ježiš je služobníkom božím – títo kresťania prestali vyznávať ortodoxné kresťanstvo. Veľa ľudí sa stalo budhistami. Ďalej tieto zjavenia záviseli od toho, čomu sa človek predtým venoval – katolíci mali videnia Panny Márie, hinduisti sa rozprávali Yamom, Židia s anjelmi. toto vaše tvrdenie nedokazuje vôbec nič.
  Tie milióny spontánnych potratov ktoré sa vyskytujú denno-denne, to je v súlade s božím plánom, že?
  Pánovi Jánovi:
  pápeži mali vždy pravdu, svätú, od toho sú svätí už za života, keby ju nemali, ani by svätými nemohli byť. Keďže mne organizmus funguje ako hodinky – zatiaľ – z mojej vlastnej skúsenosti viem, že keď mám neplodné dni, chuť na sex nemám a nebudem mať ani keby mi môj milovaný partner s “ním” klopkal po čele. Viete? Lebo to tak v zdravom organizme je, že chuť na sex je keď sú dni plodné. A z vašej strany súložiť len keď sú neplodné dni, tak to je pokrytecká vypočítavosť voči vášmu Pánu Bohu.
  A odkedy je teológia veda? Ak by bola vedou, bola by jedna. Neviem o tom, že by bola katolícka matematika, protestantská matematika, či pravoslávna matematika. Je to veda asi taká ako čítanie z kariet.
  Najväčšie ľudské trosky s akými som sa stretla vyšli, čuduj sa svete, z katolíckych rodín. A bolo to na Slovenku, nie v Brazílii.
  Inak podľa mňa osobne je hormonálna antikoncepcia svinstvo a v živote by som to nebrala. Ale metódy sú rôzne…

 7. rastislav | 29. mája 2012 at 17:43 |

  Pani Marta,
  kým sa ľudia riadili Vaším „božím plánom“ pre každú rodinu, bola priemerná fertilita ženy 5 detí aj viac a viedlo to k preľudneniu najmä určitých oblastí, u nás rómskych osád. Od zavedenia prirodzených aj umelých metód plánovania rodiny – rozhodujúce je tu opustenie Vášho tzv. „božieho plánu“ – klesla na 2 aj menej a život ženy sa podstatne zmenil k lepšiemu. To nemôžete poprieť. Môžete povedať, že práve to bol „boží plán“ a ak na tom trváte, nemôžem Vám to vyvrátiť, hoci to neuznávam. Za rozhodujúci považujem údaj, že v čase 2. vatikánskeho kongresu 60 zo 64 teológov a 9 z 15 kardinálov favorizovalo zrušenie zákazu umelého regulovania pôrodnosti. Myslím si, že ani dnes nerozmýšľa katolícke duchovenstvo inakšie a väčšina je za zrušenie tohto zákazu, ktorý absolútna väčšina veriacich žien aj mužov jednoducho neberie na vedomie.
  Pri pozornom čítaní článku si všimnete, že nikde nestojí, že „99 % žien používa antikoncepciu“. Vysoké percento – 99 – je dané tým že sa zaratúva napr. použitie kondómu raz za celý život.

 8. Vyvážený článok, vďaka,

  nedemokratické okolnosti, za ktorých bola encyklika Humanae Vitae prijatá, oprávňujú katolícke ženy, viac počúvať stanovsko morálneho teológa, Bernarda Härringa, aby vo veciach plodenia, viac počúvali hlas svojho svedomia.

 9. Toto nie je “bozi plan”. Toto je cisto ludsky plan. Len vy a vas muz sa rozhodnete kolkokrat denne budete sulozit. Nie pan Boh. Keby bol ten plan na nom tak k tomu nezariadi potrebny sex.
  A akou metodou si clovek upravi vlastnu regulaciu…nehnevajte sa..ale to je naozaj jedno. Vysledok je ten isty.

  Fakt, ze sa niekto zaobera takymito nepodstatnymi blbostami..akym sposobom neoplodni partnerku……a pritom plno deti po svete umiera hladom a smadom, su vojny… za to sa netreba obtazovat. Treba tu rozoberat toto..a xy rokov.

 10. …a “oklamat” Boha tym…ze zasuniem, len ked su neplodne dni. To je ubohe…

 11. Pán Rasťo,to snáď nemyslíte toto vážne,citujem:
  … Vysoké percento – 99 – je dané tým že sa zaratúva napr. použitie kondómu raz za celý život…
  Skúste si spočítať ateistov,ktorí nikdy nezapochybovali o neexistencii Boha či bohov a zarátať len tých medzi ateistov. Tých bude menej ako 0,0000000000001%
  Vaša štatistika je neprijateľná.

 12. Pán Cibrinka, ako je to potom podľa vašej logiky s tými kresťanmi? Lebo keď tak s nimi komunikujem, a že je to denno denne, tamten mi prezradí, že neverí že Biblia dačo s Bohom má, že ju len napísali ľudia čo v neho verili. Iný kresťan mi zasa povie, že si nemyslí že existuje nejaká Trojica, ďalší pravidelný návštevník kostola mi zasa nedávno tvrdil, že Boh nie je osoba a nie sú ani v ňom žiadne osoby. Koľko je potom na Slovensku vlastne kresťanov a koľko ich je vo svete? A koľko je tu vlastne pravoverných katolíkov, lebo tie kresťanky čo ja osobne poznám, chodia upratovať kostoly, deti skúšajú na prijímanie, nedeľu čo nedeľu drhnú kostolné lavice ale pokojne hltajú antikoncepciu a daktoré rady mrknú i na to porno keď je chuť.

 13. Idete na to dobre, Karla. Som rád, že takto obkľukou ste sa stotožnili s mojou kritikou zvrátenej štatistiky uvedenou v blogu. Neriešme teraz výsledky či tému zisťovania, ale princíp. To, že niekto, nejaký ateista, si pozrie horoskop,neznamená, že nie je ateista. To, že ktosi vyskúša antikoncepciu, neznamená, že sa s stotožnil s obchodným sloganom firmy Durex alebo snáď sa stal ctiteľom pani Pietruchovej.
  Tá Vaša skúsenosť, verím že úprimná, nádherne ilustruje zmätenosť ateistov,poniektorých, napríklad Vás, pri chápaní a hodnotení kresťanstva. Chytili ste sa do vlastnej pasce predsudkov o RKC. Nie ste sama. Tento mylný pohľad na RKC ako sektu oviec je rozšírený a neustále živený. Pre škodu ateistov. Cirkev nie je sekta, Vatikán vytyčuje vieroučné piliere a každý kresťan ide svojou cestou. Kresťanstvo je totiž cesta. Nie súbor príkazov a dogiem. Každý má svedomie a na základe toho prijíma svoje rozhodnutia. Pochybenia, na ktoré poukazujete, sú zo svojej podstaty prirodzené. Nakoniec aj samotní apoštoli zapierali Krista či ho zradili alebo sa nechali premohnúť únavou. Vaša predstava, že kresťan je od krstu morálne dokonalý, a na príkladoch pochybení poukazujete na neprijateľnosť kresťanstva,je vyslovene predsudkom,ktorý odmietam.

 14. Pán Cibrinka,

  1. Kresťanstvo je postavené na dogmách. Toto ma učili na náboženstve, na rímsko-katolíckom podotýkam, ale z veľkej úcty k predkom,navštevovala som aj protestantské biblické hodiny. Tam to tvrdili tiež. Mám to stále v pamäti. Nejaký súbor morálnych pravidiel je dielom ľudí (Vatikán), rovnako ako ten súbor dogiem, ktoré kresťanstvo vytvárajú (zasa ich schvaľuje ten istý Vatikán na konciloch a podobne). Avšak tieto dogmy svetu vraj vyjavil Boh. Toto počúvam v kostoloch, na fare a strávila som hodiny debát s pánom farárom. Tak mi netvrďte opak.
  2. Vieroučné piliere Vatikánu. Poviem Vám prečo ma dali rodičia pokrstiť. Na úpenlivé prosby mojej hlboko veriacej babičky katolíčky, lebo ju celý celučičký život učili, že ak zomrie dieťa nepokrstené, ide do pekla. Ale aj to sa už časom zmenilo a dneska to neplatí. Zaujímavé, čo vy na to?
  Narodila som sa s nejakou črevnou infekciou a hrozilo že sa poberiem na onen svet. Dedičný hriech je taktiež stupídnosť Vatikánu, jeden pilier, pre ktorý sa moja babička pár týždňov natrápila, kým ma medicína dala dokopy. Trápila sa ZBYTOČNE. Chudiatko, brala ich úplne vážne. Dneska by už nemusela. Ak by som zomrela dneska, šla by som rovno do neba s čistou dušičkou. Tak to má pán RK farár na tabuli pri kostole, že takéto detičky idú (dneska už) do nebíčka. Pred 30 rokmi šli do peklíčka. Toto beriete vážne? Prosím pán Cibrinka, odpovedajte mi.
  3. Nikdy som nemala kresťanov za nejaké stádo oviec, pokiaľ šlo o kresťanov, ktorí majú aj svoj vlastný názor a neberú všetko čo im dajú pod nos. Práve preto mám aj medzi veriacimi kresťanmi úžasných priateľov. Nie sú totiž natoľko hlúpi, aby súložili iba misionárskym spôsobom, aby nemasturbovali, aby súložili len cez neplodné dni (pilieriky Vatikánu) a podobne.
  4. Práve preto, že mám svedomie, nemôžem sa stotožniť s tým, čo káže Vatikán. Je veľa príkladov, kde prehliada Ježišove slová, ba robí pravý opak, dokonca ho má na posmech. RK cirkev nemá z neba žiadne splnomocnenie, aby kázala svetu čo robiť.
  5. Nemám predstavu a nikdy som ju ani nemala, že kresťan je od krstu morálne dokonalý. Uveďte kde som dačo také tvrdila. Inak budete pre mňa klamárom. O údajných chybách kresťanov som písala len preto, že štatisticky možno sú kresťanmi, ale vzhľadom k tomu, čomu veria, nimi vlastne podľa nejakých dogiem a doktrín nie sú. Lebo čo je nicejské vyznanie viery, ak nie dogma? Mňa to tak pani katechétka učila, aj pán farár po nej. Ak teda dakto do kostola chodí, ale Ježiš pre neho nie je Boh, nemôže byť kresťanom podľa štandardov RK cirkvi.
  Ich činy sú ľudské, vôbec pre ne nemám kresťanov za stádo hlúpych oviec.
  6. Nemyslím, že som sa chytila do nejakej pasce predsudkov voči RK cirkvi. To by potom môj nastávajúci nebol katolík.
  7. Zvrátená štatistika? Ak ktosi skutočne použil prezervatív, tak ho použil. Nikto netvrdí, že ho potom používal celý život.
  8. A napokon azda po miliónty krát – nie som ateista. Azda Vám to pán Cibrinka už viac krát písať nemusím.

 15. Karla! A prečo nie ste “ateista”? … máte na to najlepšie predpoklady.

 16. Pán Cibrinka,
  rada by som, keby sme zachovali chronologické poradie otázok a odpovedí, uľahčí to kopec práce. K tomu bodu 2. Ozaj si myslíte, alebo ste o tom presvedčený, že Vatikán má právo roky plašiť ľudí s nejakou doktrínou, ktorú napokon zruší? A čo ten strach, čo nahnal ľuďom? Keď si predstavím moju babičku, ako sa bála aby ma kdesi čerti nevarili v kotloch… A zrazu to nie je pravda, odhlasovalo sa, že už to pravda nemusí byť. Viete koľko strachu to spôsobuje? Sama mám v pamäti ako som sa bála pekla. Teraz sa tomu strachu smejem.
  Ďakujem za odpoveď. Pekný deň

 17. Cibrinka | 20. júna 2012 at 7:44 |

  Nikto nevie, čo je po smrti. Nikto.
  Niekto straší peklom, iný pedofilnými zločinami v klére a manipuluje verejnou mienkou cez médiá či na rôznych kongresoch šíri hnev aj pokrivenými historickými výkladmi ( o údajnej Inkvizícii na Slovensku, o mučení Galilea, o neustálom boji vedy a kresťanstva)
  Kresťanstvo je cesta a je na každom, ako sa vysporiada so všetkým, čo sa mu pripletie do cesty. Prvoradé je svedomie, názory teológov sú až na druhom mieste. Pretože konečné rozhodnutie človek robí len sám, so svojim svedomím.

 18. Pan Cibrinka, Vatikan si vyhradzuje urcovat comu ma veriaci verit a comu nie. Vzdy tomu tak bolo. Ak dakto otvori aj medzi knazmi usta, raz dva mu ich zatvoria. Vatikan stanovuje pevne hranice, Vatikan nezaujima svedomie veriacich, ani ich mienka, ani nazory, ak by hej, ta kniha od tej mnisky by ich tak nerozcertila.
  Prave kvoli svedomiu veriaci nesuhlasia s Vatikanom. Prave kvoli svedomiu nemozem Vatikanu verit a ani biblickeho Boha uctievat. Len kvoli nemu.
  A chcete tvrdit, ze obete su vymyslom. Uz sa nezmozete na nic ine len na toto, hoci to uz nezapiera ani sam Vatikan a papez sa vyjadril, ze sam nechape ako to mozu tolki knazi robit ked prijimaju telo Pana. To aj Ratzinger klame podla Vas. On uz s tym vsetkym vysiel von, tak k comu vraj manipulacia verejnej mienky.

 19. Netvrdím, že obete sú vymyslom, tvrdím, že šlo ocielenú kampaň cielene zameranú na RKC. Počty obetí pedofilov v iných spoločenstvách nikoho z tých aktivistov nezaujímali. Zmyslom neboli obete ani samotní pedofili, ale útok na RKC a kňazov,ktorí sa ničoho nedopustili. Pokus o teroristický útok v šurovianskom kostole na veriacich zapadá do tejto smutno-špinavej agendy tzv.sekulárnych humanistov. Medzi katolíckymi kňazmi je najmenší podiel pedofilov a predofilnej zločinnosti, no médiá vytvárali obraz opaku. A sekulárni humanisti sa na tejto špine jednoducho zviezli. Nikde som nečítal na stránkach Prometheus či Zošity humanistov ospravedlnenie veriacim za znevažovanie. Na počudovanie obrana RKC bola počuteľná od židovských intelektuálov a doknca aj ruských komunistov. Naši sekulárni humanisti raz a zase premárnili príležitosť prejaviť skutočnú humánnosť.

  Vatikán vydáva vieroučné usmernenia. Netuším,ako veriacemu zapchá ústa v dobe informačných technológií.

 20. Hej, vydava usmernenia a potom ich po rokoch zmeni lebo uzna svoju chybu. Lebo aj to su len ludia, ktori si vsak omylom myslia ze ich vedie nejaky Duch Svaty.
  K poslednej vete len tolko, knaz , ja pisem o knazoch nie o veriacich oveckach, teda laikoch, to nevydrzi a odide z cirkvi, lebo nebude vsetkemu pritakavat ako sa od neho vyzaduje. A dobre ma.
  A ja som zasa nikde necitala ze by sa RKC ospravedlnila krestanom inych denominacii, lebo chodim do kostola a casto pocuejm o hlupych luteranoch a o Lutherovom blude a jeho pometencoch.

 21. Pardon, pomatencoch, to ta klavesnica…

 22. Este k tomu peklu. Cirkev sa dlho tvarila ze vie, co peklo je. Citujem velkeho inkvizitora /tato hranica zmierni to peklo tam dolu, tie plamene
  Cirkev vie co je po smrti, predsa nebo, ocistec ktory sa v Biblie nespomina a peklo. Ma roky na to patent. Naco by o tom tolko tocila keby tomu neverila a nepokladala to za pravdu
  Kde su potom ti svati co sa chrlia prudom, iba v hrobe ze

 23. Pedofili su vsade a treba im klepnut na prsty. Mne vadi to tutlanie a prekladanie na ine farnosti. Skratka, sex im chyba, ale deticky by preto pichat nemuseli. A je pre vas deviantom aj Mychal Judge dufam ze som to meno dobre napisala
  do kelu nejde mi otaznik napisat

 24. Karla,keby ste boli na Noci kostolov v Trnave,dozvedeli by ste sa, že evanjelici aj katolíci dokážu spolunažívať. V sedemdesiatych rokoch sa na v podstate novom evanj.kostole zrútila vnútorná časť veže. Katolíci dali evanjelikom k dispozícii jeden z najkrajších kostolov na bohoslužby priamo v centre TT. A evanjelici aj po rokoch túto ústretovú pomoc oceňujú a uznali ju za hodnú spomenutia aj počas prehliadok veže práve v tento deň.
  Nedostatok sexu nie je príčinou pedofilných zločinov. Najviac páchateľov je v rodinách. Počet pedofilných zločinov je percentuálne vyšší dokonca aj medzi evanj,duchovnými a nie nemálo – 4-10 krát. To ste ale nečítali nikde, všakže.

 25. Nevravim ze to nedokazu vravim ale ze sa chrbtami sa osocuju co vidavam v kostoloch neustale, katolicke kazne su proti evanjelikom a naopak. Tuto koncim k tomuto debatu.
  A co je pricinou ze knaz zneuzije dieta a hlavne co je pricinou ze ho nikto neuda ani neposle na liecenie ale sa to ututla

 26. rastislav | 27. júna 2012 at 10:54 |

  K Cibrinkovi z 20.6.:
  Prepáčte, nerozumiem Vašej výpovedi o pedofilných zločinoch. Píšete: „Nedostatok sexu nie je príčinou pedofilných zločinov. Najviac páchateľov je v rodinách. Počet pedofilných zločinov je percentuálne vyšší dokonca aj medzi evanj. duchovnými a nie nemálo – 4-10 krát.“
  1.Mám matematickú otázku: Ich počet je „percentuálne vyšší …. 4-10 krát“. To je koľko, prosím?
  2.Mám logickú otázku: Kde je ten počet pedofilných zločinov „vyšší“ či najvyšší? Medzi evanjelickými duchovnými asi nie, lebo najviac páchateľov je v rodinách.
  3.Voľačo mi však vraví, že nakoniec predsa len chcete pustiť do sveta klebetu, že medzi evanjelickými duchovnými je nie nemálo, ale až 4-10 krát vyšší počet pedofilných zločinov – ako kde? Túto výpoveď nám ostávate dlžen. Vzhľadom k tomu, že evanjelickí duchovní vedú na rozdiel od katolíckych duchovných spravidla vzorný rodinný život, je Vaša obžaloba prinajmenšom prekvapujúca. Naozaj, kde ste to čítali?

 27. Chcem len dodať, že plánované rodičovstvo a antikoncepcia nie sú totožné pojmy. Autorka si to trošku mýli

 28. Pán Rastislav!
  Porovnám výskyt pedofilných zločinov medzi klérom katolíckym a evanjelickým.
  1. Dám príklad: Ak sa v jednej skupine vyskytuje nejaký jav vyjadrený percentami napr. 0,04, a v inej skupine je výskyt toho istého javu 0,4, je to desaťkrát viac.

 29. Zdroj nebude, pán Cibrinka?

 30. Nebude, zdroje potvrdzujúce omyly pána autora sú zmazávané. Ale nájdete ich na mojom portále, ktorý tu tiež radšej nebudem linkovať. 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.


*