marec 1999


Láska k životu

Edward O. Wilson a Timothy J. Madigan FREE INQUIRY: Vo svojej novej knihe Diversity of Life (Rozličnosť života) píšete, že environmentálne problémy sú v podstate etické….Vírusy mysle

Richard Dawkins Prístav, ktorý chcú dosiahnuť všetky mémy, je ľudská myseľ; ale ľudská myseľ je tiež len artefakt, ktorý vytvorili mémy, keď prestavovali ľudský mozog,…


Svetoobčan Peter Ustinov

Peter Ustinov a Warren Allen Smith (Interview) Pri prvom stretnutí so sirom Petrom Ustinovom, veľvyslancom UNICEF dobrej vôle so zvláštnym poslaním a prezidentom Svetového federalistického…