Veda musí bojovať proti pseudovede

Vyhlásenie 32 ruských vedcov a filozofov

„Ako reprezentanti rozličných vedeckých odborov – astronómovia, fyzici, chemici, biológovia, filozofi, právnici, psychológovia atď. – sa cítime dotknutí šírením astrológie, alternatívnej medicíny, vykladania z ruky, numerológie a mystických pseudovied v Rusku a inde vo svete. Cítime svoju povinnosť upozorniť verejnosť na nebezpečenstvo nekritických postojov k predpovediam a radám moderných „praktikov okultných vied“, ponúkaných súkromne aj v masmédiách. Tí, čo veria na závislosť ľudských osudov od nebeských telies, magických substancií alebo sily čarodejníctva, musia raz pochopiť, že veda nijako nemôže podporovať takéto názory.

Za dávnych čias ľudia verili na astrológiu, alchýmiu, kabalistický mysticizmus alebo alternatívnu ľudovú medicínu a začleňovali ich do svojho života. Tieto názory boli súčasťou ich mytologických a magických predstáv o svete; bol to predvedecký svetonázor, lebo veda vtedy robila len prvé krôčiky za poznaním. Ľudia verili, že nebeské telesá sú prejavom božských síl, ktoré môžu magicky ovplyvňovať aj pozemské dianie. Fyzikálne pochody sa zdali byť výsledkom pôsobenia „skrytých síl“ a chemické prvky sa považovali za produkt mágie. Ľudia nemali predstavu o podstate chemických a fyzikálnych dejov. Dnes, keď veda vysvetlila, ako nebeské telesá pôsobia na pozemské javy, niet vedecky podložených dôvodov tvrdiť, že nejaké okultné vzťahy ovplyvňujú ľudský osud.

Psychofyziologické štruktúry jednotlivca neurčuje poloha hviezd a planét v čase a mieste narodenia, ale zdedený genetický kód a sociokultúrne prostredie. Mysticky vysvetľuje astrológia, že variácie geomagnetického poľa a slnečnej aktivity majú účinok na osud ľudí. Slnečné erupcie a magnetické búrky naozaj majú účinok na ľudskú psychu a na správanie ľudí, ale astrológia a šarlatánska medicína nevedia vysvetliť tieto javy.

Živé organizmy vydávajú slabé elektromagnetické žiarenie, ale niet vedeckých dôkazov pre existenciu „biopoľa“ alebo „psychickej energie“. Astrologický kalendár nezodpovedá dnešnej fyzikálnej skutočnosti, ale podáva archaický metaforický opis niekdajších astronomických stavov. Poverčivé predstavy a nekritické prijímanie náhody za príčinu podrývajú našu dôveru v schopnosť ľudí chovať sa rozumne v každodenných životných situáciách. Astrológovia, parapsychológovia a jasnovidci nám predkladajú tvrdenia, založené na pseudovedeckých podkladoch; organizujú stretnutia na akademickej úrovni a udeľujú si tituly.

Mnohí dôverujú jasnovidcom, astrológii a iným poverám, aby sa vyrovnali s psychologickými problémami súčasnosti. Iní hľadajú pomoc cudzích autorít pri dôležitých rozhodovaniach. Pri osobných a spoločenských ťažkostiach, presahujúcich jeho schopnosti, obracia sa jednotlivec aj na mágov, šamanov a šarlatánov. Viera v astrálne moci umožňuje vyhnúť sa zodpovednosti za voľbu v dileme a zbavuje viny pri vlastných omyloch.

V čase všeobecného rozšírenia vedeckého vzdelania a veľkých pokrokov vo vedách sa nemôžeme spoliehať, že povery zaniknú samy od seba. Veď opak je skutočnosťou: spoločnosť priam zaplavujú „okultné vedy“. Šíritelia pseudovedy a „kryptického poznania“ sa pokúšajú prevziať vzhľad, výrazové prostriedky a pracovné metódy ozajstnej vedy. Napríklad astrológia sa snaží ovplyvniť politické a ekonomické rozhodnutia, vkrádajúc sa bezostyšne do súkromia jednotlivcov. Masmédiá podporujú tieto trendy využívajúc ľudskú slabosť a omylnosť.

Mystická pseudoveda je medzinárodná choroba postihujúca mnohé štáty sveta. Už v roku 1975 viedla k verejnému vyhláseniu kritiky astrológie 186 vedúcimi vedcami (medzi nimi bolo 18 nositeľov Nobelovej ceny), ktoré sa všade stretlo so širokým súhlasom. Je na čase, aby sa aj ruská vedecká komunita zo všetkých síl postavila proti pseudovede.

Jedným z nesporných výdobytkov posledných rokov je možnosť otvorene povedať svoju mienku. Žiaľ, mnohých ľudí ovláda vtieravá moc absurdných a nebezpečných povier; nechápu balamutenie pseudovedeckého zdania. Ich pokusy dať magickému mysleniu vedecký náter nemôžu zamaskovať ich úplnú nezlučiteľnosť s vedou.

Podpísaní:

Viceprezidenti Ruskej akadémie vied (RAV): V. Kudrjavcev, O. Nefedov, R. Petrov, B. Topornin.

Riaditelia výskumných ústavov: A. Bojarčuk (Ústav astronómie), A. Brušlinskij (Ústav psychológie), V. Skulašev (Ústav fyzikálnej a chemickej biológie), V. Stepin (Ústav filozofie) a A. Šerepaščuk (Sternbergov ústav astronómie).

Členovia RAV: I. Atabekov (biológ), A. Bogdanov (biológ), D. Gvišiani (systémové štúdie), V. Gincburg (fyzik), G. Dorovoľskij (biológ), N. Kardašev (vesmírna astronómia), V. Laptev (právnik), T. Oizerman (filozof), M. Ostrovskij (biológ) a E. Feinberg (fyzik).

Členovia-korešpondenti RAV: N. Bikkenin (filozof), A. Guseinov (filozof), N. Lapin (filozof),V. Lektorskij (filozof), L. Mitrokin (filozof), V. Nersesjanc (právo) , E. Čekarin (právo) a V. Šikvadze (právo).

Doktori vied: J. Jefremov (astronóm), I. Kavasin (filozof ), A. Ogurcov (filozof), B. Pružinin (filozof) a M. Rozov (filozof).

Prameň: Izvestija, 17. júla 1998.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Veda musí bojovať proti pseudovede"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*