Zomrel Veľvyslanec humanizmu 2013 Matej Beňo

V pomerne krátkom čase sa musíme rozlúčiť s ďalším našim zakladajúcim členom Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, dlhoročným šéfredaktorom časopisu Prometheus a Veľvyslancom humanizmu 2013 doc. PhDr. Matej Beňo, CSc. Po dlhodobých zdravotných problémoch a náhlom zhoršení svojho zdravotného stavu zomrel v ranných hodinách vo štvrtok 15. júna 2023.

Posledná rozlúčka s našim zakladajúcim členom a priateľom docentom Matejom Beňom bude v Bratislavskom krematóriu v utorok, 20. júna 2023 o 14:00 hodine.

Veľvyslanec humanizmu 2013 doc. PhDr. Matej Beňo CSc., sa narodil 23. februára 1942 v Solivare, v okrese Prešov. Vyštudoval a pracoval ako učiteľ a školský pracovník. Špecializoval sa na teóriu výchovy a prognostiku. Postupne získal vedecko-pedagogický titul vysokoškolského učiteľa docent a akademický titul kandidáta vied (CSc.). V rokoch 1990 až 2008 pracoval v Ústave informácií a prognóz školstva v Bratislave, kde ako hlavný autor vydal viaceré odborné publikácie ako napríklad: Školstvo a nová paradigma rozvoja Slovenskej republiky (1993); Paradigma školy (1996); Slovenská škola na prahu 3. tisícročia (1997); Učiteľ v procese transformácie spoločnosti (2001); Rodičia o súčasnej škole (2006); Regionálne školstvo v Slovenskej republike – analyticko-prognostické štúdie (2004). Z pozície vedúceho odboru regionálneho školstva Ústavu informácií a prognóz školstva SR odišiel v roku 2008 do dôchodku.

Doc. PhDr. Matej Beňo CSc. patril k zakladajúcim členom Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku v roku 1990. Od vzniku Spoločnosti Prometheus sa aktívne zapájal do života a práce tejto organizácie humanistov na Slovensku, predovšetkým svojou publikačnou činnosťou a robil tak bez prestávky dlhé roky.

Bol autorom a zostavovateľom publikácie Učiteľom – humanistom, ktorú vydala Spoločnosť Prometheus. Kniha mala dve vydania: prvé v roku 2001 vo vydavateľstve IRIS, druhé v roku 2003 vo vydavateľstve Eko-konzult. V tejto publikácii propagoval „humanizmus ako demokratický a etický svetonázor, podľa ktorého ľudské bytosti majú právo  a zodpovednosť  utvárať si svoj vlastný život a dávať mu zmysel,“ ako „Svetonázor, ktorý sa usiluje o formovanie humánnejšej spoločnosti na základe etiky budovanej na ľudských a iných prirodzených základoch, v duchu rozumu a slobody skúmania, prostredníctvom ľudských schopností. Svetonázor, ktorý nie je teistický a nepripúšťa nadprirodzené názory o realite.“

Od prvého čísla v roku 2005 tlačeného časopisu Prometheus – časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus publikoval v ňom mnohé články. Keď pre nedostatok finančných zdrojov hrozil zánik časopisu, dobrovoľne na seba zobral úlohu šéfredaktora a vďaka nemu od roku 2009 vychádzal časopis v elektronickej verzii až do roku 2018. Žiaľ v tomto roku už pre vážne zdravotné problémy musel sa vzdať tejto činnosti. Súčasne s jeho odchodom z funkcie šéfredaktora vydávanie časopisu Prometheus zaniklo. V tomto prípade sa ukázalo ako často mnohé hodnoty a ich existencia sú závislé na aktivite, vzdelaní a práci jediného človeka.

Existencia a obsah časopisu Prometheus – časopisu pre občiansku spoločnosť a humanizmus vytvorili najmä vďaka úsiliu šéfredaktora Mateja Beňu nezmazateľnú stopu v prezentovaní a propagácii humanizmu na Slovensku a stali sa jeho trvalou súčasťou.

Doc. PhDr. Matej Beňo, CSc., pri preberaní ocenenia Veľvyslanec humanizmu 2013 na Dňoch humanistov v roku 2013 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Cenu mu odovzdávali (vľavo) podpredseda spoločnosti Marián Baťala a predseda spoločnosti Roman Hradecký (vpravo). Fotografia: Jozef Horváth.

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Spoločnosti Prometheus bol doc. PhDr. Matej Beňo CSc. v decembri 2010 ocenený za svoje aktivity medailou a plaketou Za vernosť humanizmu.

V roku 2013 mu bol v súlade so štatútom pre udeľovanie ocenení Spoločnosti Prometheus mu bol za jeho obetavú, systematickú, dlhodobú výraznú činnosť a významné aktivity pri presadzovaní a obohacovaní myšlienok humanizmu, pri propagácii humanizmu a Spoločnosti Prometheus na Slovensku čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2013.

Pán docent ďakujeme za všetko čo ste pre humanizmus na Slovensku vykonali, Vaše dielo je pre nás v mnohom inšpiráciou.

Be the first to comment on "Zomrel Veľvyslanec humanizmu 2013 Matej Beňo"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*