Brie Christian de


Budúcnosť minulosti

Christian de Brie Už v Durbane to bolo vidno. Vzhľadom na rwandskú genocídu, etnické čistky na Balkáne a rastúcu xenofóbiu v Západnej Európe mala 3. Konferencia proti rasizmu…