Kuba preberá holandskú sexuálnu výchovu

Mariela Castro Espín, dcéra kubánskeho prezidenta Raúla Castra, je riaditeľkou Národného centra pre sexuálnu výchovu (CENESEX). Vo svojej prednáške na 20. svetovom kongrese pre sexuálne zdravie v Glasgowe v júni t. r. veľmi chválila holandskú sexuálnu výchovu vrátane webovej stránky Rádia Netherlands, ktorá zrozumiteľne a jednoducho informuje mladých ľudí o sexe a sexuálnom zdraví.

Holandská sexuálna výchova odporúča používanie antikoncepčných prostriedkov, vrátane kondómov. Výkazy, vypracované v spolupráci s OSN, svedčia, že holandský model, ponúkaný a akceptovaný na väčšine škôl, viedol k najnižšiemu výskytu tehotenstiev u tínedžerov, pohlavne prenášaných chorôb a umelých prerušení tehotenstva. Okrem toho sa ukazuje, že v Holandsku má mládež prvý sexuálny kontakt v neskoršom veku ako tínedžeri v štátoch, kde je sex tabu.

Pani Castrová študuje holandský model v rámci hľadania riešenia kubánskeho problému, ktorým je vysoký výskyt nechcených tehotenstiev u tínedžeriek.

„Rozhovory s naším ministerstvom zdravotníctva sú úspešné, ale s ministerstvom výchovy to ide veľmi pomaly.“

Pani Castrová udáva, že Komunistická strana Kuby čoskoro bude ochotná uznať práva gejov a lesbičiek, hoci jej otec ju upozornil, že nepovažuje čas za zrelý pre túto akciu.

„Otec mi vravel, že najprv treba pripraviť správne podmienky – a kubánska spoločnosť ich v tejto oblasti morálky a predsudkov nemá.“

Socializmus „znamenal celý rad pokrokov v ohľade ženských práv. Môj otec by povedal: Prečo sme to neurobili aj v tomto ohľade? Pridal by: Niektoré veci majú v našej kultúre také hlboké korene, že narazíš na veľký odpor, ak sa o ne pokúsiš bez prípravy terénu.“

Experti vravia, že sexuálna výchova má tri piliere: rodina, škola a médiá. Hoci Kuba zaviedla sexuálnu výchovu ešte v roku 1976, dosiaľ trpí na celý rad protirečení.

Kubánske rodiny veľmi dôverujú tomu, čo sa deti učia v škole. Dni proti homofóbii sa však zaviedli až v roku 2008 a až teraz začínajú rodičia hovoriť s deťmi o týchto otázkach. V minulosti to nerobili, mysliac si, že stačí upriamiť sa na zábranu tehotenstva a infekčné choroby. Veci sa veľmi komplikujú tým, že dosiaľ neboli nápomocné médiá.

Ako prezidentka CENESEX-u urobila pani Castrová z boja proti homofóbii na Kube osobnú záležitosť a dávala nespočetné interview. A na poslednom kongrese KSK v apríli prezident Raúl Castro prudko napadol médiá za ich nečinnosť.

„Mužov treba učiť správať sa zodpovedne a ak majú podstúpiť vazektómiu, má to byť pred 50. rokom ich života.“

Kuba nemá nijaké zákony o umelom prerušení tehotenstva, ale od roku 1965 sa potraty robia ako bezplatná služba verejného zdravotníctva. To viedlo k drastickému zníženiu komplikácií až úmrtí po tajných potratoch. Kľúčovú rolu pri tejto inštitucionalizácii potratov a uzákonení práv žien hrala prezidentka Federácie kubánskych žien Vilma Espín, manželka Raúla Castra a matka dnešnej Mariely Castro Espín.

Prameň: Sergio Acosta, Cuba to copy Dutch sex education, Radio Netherlands Worldwide, 23. 6. 2011;

WOAs Population News Weekly, 5. 8. 2011

Be the first to comment on "Kuba preberá holandskú sexuálnu výchovu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*