Cirkev by sa mala Darwinovi ospravedlniť

Rastislav Škoda

Mám pred sebou článok Zdenka Urbana a Ľubomíra Jurinu v Profite 17.10.2008 s tromi titulkami – proti všetkým trom protestujem, rovnako ako proti duchu celého článku.

Pamätáte sa? Napísali: „Darwinovi sa ospravedlňovať netreba – Cirkev sa neospravedlní za evolučnú teóriu – Tento postoj je správny.” Zamyslime sa nad jednotlivými výpoveďami:

1. Cirkev sa neospravedlní za evolučnú teóriu. Čo je to za nezmysel? Prečo nepoviete zrozumiteľne „Cirkev sa neospravedlní za odmietanie evolučnej teórie.”? Povedal niekto niekedy, že cirkev sa mala ospravedlniť za heliocentrickú sústavu? A nakoniec sa ospravedlnila – ale za jej odmietanie! Za evolučnú teóriu by sa mohol ospravedlniť len Darwin. „Ak nevieš niečo zrozumiteľne povedať, ani sám tomu nerozhumieš,” povedal raz lingvista a filozof John Searle (*1932). To je ako ušité na mnohé výpovede teobiológov a, žiaľ, niektorí novinári sa toho po nich dopúšťajú.

2. Darwinovi sa ospravedlňovať netreba. Čo niekto urobí po chybe, ktorej sa dopustil, to záleží napríklad pri urážke na cti od stupňa jeho slušnosti. Autori zrejme citujú a v ďalšom texte naširoko uvádzajú stanovisko Ríma a schvaľujú ho, ako vyplýva z tretej vety:

3. Tento postoj je správny. Majú na to právo, ale kladiem si otázku, nakoľko zastáva ich stanovisko redakcia Profitu. Bežné je v takýchto závažných prípadoch upozornenie redakcie, že názory autorov sa nemusia kryť s jej názormi. Dôsledkom bývajú listy čitateľov a viac-menej zaujímavá polemika, prispievajúca k tvorbe spoločenskej mienky.

Článok je plný viet, pri ktorých mi rozum zastane. Píše sa v ňom: „Postup vo vede však čerpal aj z teologických koncepcií: príkladom je lineárnosť času obsiahnutá v učení o vzkriesení.” Nepoznám nikoho, o kom by som mohol predpokladať, že pochopí význam tejto vety. Má veda niečo spoločné so vzkriesením? Iba to, že poveru odmieta.

Článok má očividnú tendenciu pripísať úspechy vedy kresťanom a kňazom. Spomínajú sa dominikáni, františkáni, augustiniáni, aj jednoduchí kanonici s prívlastkom „tiež cirkevná osoba”. V tej súvislosti si dovoľujem citovať záver úvah britského filozofa Bertranda Russella, že „všetok pokrok na celom svete sa udial len proti urputnému odporu cirkvi.” Bašty jej učenia padali jedna po druhej pôsobením jednotlivcov, ktorí boli kresťania – ale to boli v tom čase všetci okolo nich a kňazi a rehoľníci boli vzdelaní; okrem toho sa museli niečím živiť. Ich viera nemala s ich vedeckou činnosťou nič spoločné, ich objavy sa nekonali s cieľom „na väčšiu slávu Božiu” – azda s výnimkou Newtona; výnimka potvrdzuje pravidlo.

Osobitne vzrušujúcim sa stalo súperenie vedy a náboženstva práve vystúpením Darwina. Po odmytologizovaní neba astronómami prišlo na rad odmytologizovanie života biológmi. O jeho úspechu svedčí, že sa teológom odňalo slovo v otázkach vývoja života na zemi: že ľudia prestali veriť v biblický mýtus „stvorenia” rastlín, svetla, živočíchov a človeka (v tomto nezmyselnom poradí!) a akceptovali Darwinovu evolučnú teóriu. Povedať dnes, po 150 rokoch, že „so samotným darvinizmom od začiatku nemala rímskokatolícka cirkev až taký veľký problém” nesvedčí popularizačnému článku a hraničí so zavádzaním, ktoré pristane nedeľnej kázni alebo predvolebnému mítingu.

Napriek mnohým slovám a teologickým zákrutám je z článku zrejmé, že cirkev evolučnú teóriu od jej vyslovenia odmietala. Treba dodať, že ju v jednom, a to kľúčovom bode nikdy neuzná: vznik človeka a jeho postavenie v druhu cicavcov. Cirkev učí, že každý jeden človek má od svojho počiatku božský, nie evolučný pôvod. Dogma „Človek mal byť a je korunou tvorstva” sa neznáša s evolúciou, pretože to by predpokladalo jej riadenie, resp. plán, ale evolúcia je vec náhody a prírodného výberu.

V priamej súvislosti so stavom empirickej a neskôr vedeckej predstavy o rodení ľudí v priebehu dejín cirkev kolísala pri odpovedi na otázku, kedy je presný dátum vzniku „človeka”. Kedysi to bolo pri narodení, potom to bolo posunuté na nidáciu (zahniezdenie) oplodneného vajíčka. „Hohó,” kričia protivníci pilulky Postinor, ktorá zabraňuje nidácii oplodneného vajíčka, „človek vzniká už pri vniknutí spermie do vajíčka!” Takže teobiológom sa pod tlakom vedeckého pokroku zaľúbilo radikálne riešenie posunom „vzniku človeka” na opačnú stranu šachovnice života: každý jeden človek bol osobitne stvorený už pri veľkom tresku, keď Boh dal jediný príkaz, týkajúci sa všetkého: aby pochody vzniku a vývoja vesmíru, našej Zeme a života na nej prebiehali tak, ako prebiehali; aby sme tu bez ďalšej božskej činnosti za 13,5 miliardy rokov v roku 2008 mali 6,5 miliardy vysoko inteligentných ľudí a svetovú hospodársku krízu. Aj takéto „úvahy” sú dôsledkom Darwinovej vývojovej teórie. Sir Hermann Bondi, člen britskej Kráľovskej spoločnosti, ich nazýva jalovými a odmieta sa ich zúčastňovať. Kedy sa na podobný výrok zmôže niektorý člen SAV, našej obdoby Kráľovskej spoločnosti? Dodávam, že koreň tejto debaty, dušu človeka, evolucionisti ako existujúci predmet vedeckého záujmu a skúmania nepoznajú.

Ak si oživím spomienky svojho dlhého života na strety medzi darvinizmom a náboženstvom v rozhovoroch, v knihách a tlači, ktoré som čítal, aj v iných médiách vrátane divadla a filmov, boli to vždy dve diametrálne odlišné veci. Len v posledných 10-15 rokoch sa autoritatívni náboženskí predstavitelia pokúšajú vpašovať Boha do biológie. Neviem, ako sa to bude vyvíjať. Počet kníh o kreacionizme, odmietajúcich či falšujúcich darvinizmus rastie a ateistickej literatúre sa u nás nedarí. Aký vplyv to bude mať na pochopenie vedy a odmietanie povier v našej spoločnosti? Aké budú politické a ekonomické dôsledky?

Zastávam evolučnú teóriu. Ak ju raz cirkev uzná – ale bez výklenkov pre Boha, svätých a zázraky – bude sa musieť ospravedlniť za jej neuznávanie počas poldruha storočia. Mala by sa ospravedlniť za osobné urážky agnostika so sklonom k ateizmu Darwina. Jej postoj k jeho učeniu nebol a nie je správny.

* * *

19. novembra 2008 som tento článok poslal redakcii Profitu s návrhom na uverejnenie ako list čitateľa či polemiku, pretože ma veľmi mrzí, na akej úrovni a akým spôsobom je slovenská verejnosť vedecky vychovávaná. Čitatelia Profitu sú vplyvní manažéri aj jednoduchí trhovci – všetci majú právo na objektívne spravodajstvo. O výsledku budem čitateľov ZH informovať.  —

1 Comment on "Cirkev by sa mala Darwinovi ospravedlniť"

  1. Aj v článku od Václava Vitáka Vyučujte Darwina, pokiaľ je ešte čas sa odkazuje na článok Vatikán se usmířil s Darwinem, omluva ale nebude:

    „Římskokatolická církev už jednoznačně považuje evoluční teorii za slučitelnou s Biblí a křesťanskou vírou, jejímu autorovi Charlesi Darwinovi ale nehodlá vyslovit omluvu za někdejší kritiku a nepřátelství.“

Leave a comment

Your email address will not be published.


*