Biblický exodus je metafora oslobodenia

V rozpore s postojmi veľkej väčšiny historikov, biblistov a archeológov, dodnes mnohí ľudia veria v doslovnú historickú presnosť udalostí starozákonných kníh. Takýto postoj je nielenže nepodložený, ale implikuje rôzne absurdnosti. Napríklad Egypt malo podľa Biblie opustiť približne 600-tisíc bojaschopných mužov (Nm 1, 46)3, čo by podľa biblistov Maxwella Millera a Johna Hayesa znamenalo — so zarátaním žien a detí — že z krajiny odišla masa asi 2,5 milióna ľudí. Bádatelia poukazujú, že taký zástup by bol dlhý 240 kilometrov, a prekonanie ktoréhokoľvek bodu by mu trvalo od prvého k poslednému človeku osem alebo deväť dní.

Existujú vôbec dôkazy, že koncom doby bronzovej sa v Egypte nachádzal veľký počet Izraelitov? Podľa staroegyptských nápisov v horách Kanaánu už koncom 13. storočia existoval ľud, ktorý sa nazýval Izrael. Ibaže v ohromnom počte staroegyptských nápisov z tohto storočia — najpravdepodobnejšieho dáta udalostí Exodu — nenachádzame žiaden nápis, ktorý by súvisel s Izraelitmi v Egypte. A to isté platí pre archeologické nálezy.

Čítať celý článok: In Vivo magazín