Ako sa na veci dívať (v roku 2000)

Rastislav Škoda

Francúzsky mesačník Le Monde diplomatique vydáva ročne šesť čísiel edície Mani?re de voir (Ako sa na to dívať). Každý zväzok má 20-30 článkov, asi 100 strán a stojí 14.- FF. Okrem originálov obsahuje aktualizované články z posledných rokov na jednu tému, napr. č. 45 (máj 1999): Nová vojna na Balkáne; č. 44 (marec 1999): Žena, ten zlý druh ľudí? – Č. 41 (september 1999): Iný svet je možný. Pre nás ateistov je aktuálne číslo 48 (november 1999) s titulom L‘Offensive des religions (Ofenzíva náboženstiev) s týmto obsahom:

Úvod: Geopolitika a náboženstvo. 1. časť: Vatikán a nový morálny poriadok: Posvätná Európa Jána Pavla II., Opus Dei, tajná zbraň pápeža, Sila charizmatického hnutia, Nové légie Vatikánu, Teológia oslobodenia, Kňazi, ktorých vraždia v Latinskej Amerike, Zaklínajúci Drewermann, Rím a holokaust – 2. časť: Výzvy islamu: Islam v zrkadle Západu, Mocné modernizačné sily v islame, o koráne a tradícii, čo chcú moslimovia v Magrebe (sev. Afrika), Mobilizácia iránskych žien, Afganské útlaky, Čakanie na Európu, Moslimovia starého kontinentu vychádzajú z izolácie. 3. časť: Náboženské strany útočia na politickú moc: Títo “mužovia v čiernom” v Izrael, India pod hinduistickou záplavou, Sikhský extrémizmus, Ambície sekty Falun Gong, Bahajská viera proti fanatizmom. 4. časť: Sekty a nové špiritualizmy: Smerujeme k pobožnosti bez boha, Kontroverzie v súvislosti so sektami, Moonova internacionála, Scientológia proti republike, Budhistické “pokušenie”, Nové mysticizmy. Záver: Fundamentalizmy a ateizmus.

Do tohto 17. čísla ZH zaraďujeme tri preklady z uvedeného súboru. Informácie o Opus Dei a o pápežových nových légiách boli uverejnené v občasníku Prometheus (č. 4, 5 a 6/94, resp. 4/96). Záujemci majú časopis Mani?re de voir k dispozícii v Maison de France v Bratislave, resp. si môžu vyžiadať kópie jednotlivých článkov v našom vydavateľstve.

O tom, že modlitba môže pomôcť prekonať duševnú krízu, resp. byť psychologickou vzpruhou aj pri prekonávaní telesných chorôb, ateisti nikdy nepochybovali. Niečo iné sú hromadné modlitby za privolanie dažďa alebo koniec hladu, moru alebo vojny. A niečo celkom iné modlitby za vyzdravenie niekoho iného, povedzme brata, alebo čo aj mamy. A predsa sa v odbornej lekárskej tlači objavilo niekoľko tzv. vedeckých prác, ktoré účinnosť prímluvnej modlitby štatisticky “dokazujú”! Jedna z posledných vyšla v USA v novembri 1999 a podpísalo je 9 autorovi Dvaja univerzitní profesori promptne odpovedajú: Našli v práci také metodické a štatistické chyby, ktoré ju zbavujú platnosti (s. 19).

Pri čítaní č. 2/00 mesačníka OS som sa na str. 78 napriek svojmu veku začervenal od hanby a od rozhorčenia nad vychvaľovaním a odporúčaním neslušnej oplzlosti. V tomto čísle uverejňujem riadky, ktoré som poslal ako list viacerým redakciám, ale mi odmietli ich uverejnenie – vraj preháňam. Som tej mienky, že takéto veci môžu cirkulovať len v zatvorenom kruhu a s označením obsahu. Inakšie riskujú uraziť city niektorých dospelých – a kazia mládež, učiac ju špatné rozprávať. V časopise pre intelektuálov by mala byť slušnosť samozrejmosťou (s. 30).

Be the first to comment on "Ako sa na veci dívať (v roku 2000)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*