september 2007


Z kritík Delúzie Boha

Rastislav Škoda Už v Rozprávke predkov (Ancestor’s Tale) Dawkins uvažuje, že „dedičnosť sa začala ako náhodné naštartovanie autokatalyckého alebo nejako inakšie opakujúceho sa procesu, ktorý…